Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

S denním světlem to studenti středních škol umí

Jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou, kterou pod záštitou MŠMT ČR každoročně vyhlašuje společnost VELUX se zúčastnil rekordní počet 211 studentů z 20 škol. Vítězem jubilejního ročníku soutěže Život pod střechou se stal Jiří Formánek ze SPŠ Stavební Opava.

V prostorách Písecké brány v Praze byly na konci školního roku slavnostně oznámeny výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou, kterou pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky každoročně vyhlašuje společnost VELUX. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 211 studentů. Přihlášené práce hodnotily osobnosti české architektury, Ján Stempel a Adam Gebrian.

Život pod střechou je jedinečnou soutěží, která dává příležitost studentům středních a vyšších odborných škol stavebního zaměření prezentovat před odbornou porotou své projekty staveb zaměřených na kvalitu denního osvětlení.

Jubilejní 10. ročník soutěže přilákal rekordní počet účastníků. „Do soutěže se letos přihlásilo celkem 211 studentů z 20 škol v České republice. Desátý ročník je i pro nás důvodem k bilancování a jsme rádi, že téma denního světla v budovách je pro stále větší počet studentů atraktivní. S postupem let také vidíme, že studenti už na středních školách dokážou stále lépe navrhovat a prezentovat smysluplná a kultivovaná řešení domů,“ pochvaluje si Ing. arch. Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.

Hodnoceny byly návrhy rodinných či bytových domů a letos poprvé také návrhy interiérů. V jubilejním 10. ročníku byli oceněni i garanti nejlepších projektů a škola s nejvyšším počtem odevzdaných projektů ve školním kole. V odborné porotě zasedli doc. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Adam Gebrian a Ing. arch. Klára Bukolská.

Porota ocenila komplexní kvalitu vítězných návrhů


Vítězem jubilejního ročníku soutěže Život pod střechou se stal Jiří Formánek ze SPŠ stavební Opava s projektem nazvaným Barn House. Pod odborným vedením Ing. Tomáše Fischera navrhl koncept rodinného domu odkazujícího na tradiční venkovské stodoly. „Celkově se jedná o velmi dobře promyšlené a detailně zpracované a prezentované řešení domu. Dvoupodlažní obytný prostor má vizuální kontakt s venkovním prostředím, je dobře prosvětlený a pracuje s komínovým efektem pro efektivní ventilaci. Prosvětlení celého objektu cíleně reaguje na funkční využití jednotlivých prostor. Zaujalo nás i to, jak je do projektu zakomponováno využití obnovitelných zdrojů energie,“ popisuje doc. Ing. arch. Ján Stempel, jeden z členů odborné poroty.

Rodinný dům Barn House oslovil i laickou porotu složenou ze zaměstnanců společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., která hlasuje pro svého favorita zcela nezávisle na rozhodnutí odborné poroty. Poprvé v desetileté historii soutěže se tak laická porota shodla s porotou odbornou.


Stříbro si ze soutěže odnáší projekt Polyfunkční dům na ulici Poláškova Romana Bolceka ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí. Garantem projektu je Ing. Miroslav Maňas. Porotu zaujalo zejména zdařilé zakomponování objektu do stávající struktury zástavby města. „Dům má odpovídající měřítko a díky oblému tvaru a střízlivě koncipované fasádě je přesvědčivým řešením pro daný prostor. Zajímavým prvkem jsou byty umístěné v posledním podlaží, ty cíleně využívají horní osvětlení světlíky a světlovody v místech dále od fasády,“ popisuje oceněný projekt Ing. arch. Adam Gebrian.


Třetím místem, stejně jako v loňském ročníku, ocenila porota Martina Pagáče ze Střední průmyslové školy Zlín, tentokrát za Rekreační bydlení Salaše. Práci vedl Ing. Libor Dubčák. Porotu oslovila zdařilá kompozice hmot obou objektů rekreačního bydlení i rozdělení soukromého a sdíleného prostoru v podobě společné venkovní terasy. Prosvětlení objektu a vizuální kontakt s venkovním prostředím jsou řešeny velmi citlivě. Porota ocenila i návrh dvoupodlažního obytného prostoru pro rekreační účely, kde je vhodně využito horní osvětlení střešními okny.

Odměny


Při udělení odměn porota ocenila individuální přístup k řešení domů, kde se studenti zabývali různými přístupy k návrhu domu – sochařským pojetím základní hmoty domu, prolínáním vnitřního prostoru, nebo integrací domu do svažitého terénu. Tři z projektů ocenila porota zvláštními finančními odměnami.

Jednu z odměn si odnesl Michal Králik ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové, jehož odbornou garantkou byla Ing. Ludmila Rejsková. U projektu On the Edge porota ocenila zdařilou integraci souboru staveb do prudkého terénu, střídmost tvarů, dobré propojení interiérů s exteriérem a kultivované pojetí fasád. „Líbilo se nám i řešení prosvětlení, které je promyšlené a maximálně využívá potenciál střešních oken ve středu dispozice,“ doplňuje hodnocení Klára Bukolská.

 

Odměnu obdržel také návrh Dům G Davida Šmída z SPŠ Kadaň, vedoucí práce Ing. Jaroslava Frlausová. U tohoto návrhu porota ocenila kreativní práci při koncipování vnitřního prostoru. V hodnocení vyzdvihla i volbu zadání projektu: obnovení zástavby na Špitálském předměstí v Kadani.

 

Adam Zaňka ze SPŠ Tábor, jehož odbornou konzultantkou byla Ing. Lenka Včeláková, zaujal porotu ve svém projektu Future in Nature především výrazným sochařským pojetím základní hmoty domu, které je podpořeno i volbou použitých materiálů.

 

Jubilejní ceny

Společnost VELUX letos udělila i jubilejní cenu za interiér, a to projektu LightVision, jehož autorkou je Kateřina Rohelová z AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy, s.r.o. Odbornou garantkou byla Ing. Iva Lukšová, Ph.D. U návrhu porota vyzdvihla práci s denním světlem, jeho působení na lidský organizmus. Autorka nechává světlo volně prostupovat celým prostorem, zabývá se vnímáním měnících se světelných podmínek během dne a používá světlo jako navigaci pro obyvatele se zrakovým handicapem.

Jubilejní cenu za největší počet odevzdaných projektů a finanční odměnu 15 000 Kč vyhrála SPŠ stavební Brno s 15 přihlášenými projekty.

V rámci jubilejního ročníku byli odměněni také pedagogové. Pro garanty prvních dvou oceněných studentů je připravena dvoudenní exkurze do aktivních domů Green Lighthouse a mateřské školy Solhuset v dánské Kodani. Prvním oceněným se tak stal pan Ing. Tomáš Fischer ze SPŠ stavební Opava, druhým Ing. Miroslav Maňas ze SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí.

Hlavní ocenění
PořadíJméno a příjmeníŠkola
1.Jiří FormánekSPŠ stavební Opava
2.Roman BolcekSPŠ stavební Valašské Meziříčí
3.Martin PagáčSPŠ Zlín
Odměny
Jméno a příjmeníŠkola
Michal KrálikSPŠ stavební Hradec Králové
David ŠmídSPŠ Kadaň
Adam ZaňkaSPŠ Tábor
Jubilejní cena za interiér
Jméno a příjmeníŠkola
Kateřina RohelováAVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola, s.r.o
Jubilejní cena za největší počet odevzdaných projektů
Název školyPočet odevzdaných projektů
SPŠ stavební Brno15
Jubilejní cena pro pedagogy
Název školyOcenění pedagogové
SPŠ stavební OpavaIng. Tomáš Fischer
SPŠ stavební Valašské MeziříčíIng. Miroslav Maňas
Cena zaměstnanců společnosti VELUX
Jméno a příjmeníŠkola
Jiří FormánekSPŠ stavební Opava

Odborná porota soutěže Život pod střechou

Doc. Ing. arch. Ján Stempel – český architekt slovenského původu, vysokoškolský pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze a autorizovaný architekt České komory architektů. Podílel se na mnoha projektech novostaveb a rekonstrukcí doma i v zahraničí. V současnosti pracuje ve vlastní architektonické kanceláři Stempel & Tesar. Držitel řady domácích a světových ocenění za architekturu. Mezi jeho oceněná díla patří například výstavní pavilon EXPO´92 ve španělské Seville.

Ing. arch. Adam Gebrian – je fanoušek architektury. Vystudoval fakultu architektury v Liberci a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na SCI-Arc v Los Angeles. Studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži a Londýně. Je členem redakční rady časopisu Era21. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze. Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu „Bourání” na Radio Wave. V letech 2009-12 působil na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Podílel se na přípravě kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a na vzniku první soukromé školy architektury v Česku – Archip. Vytváří seriál o současné architektuře pro Respekt.

Ing. arch. Klára Bukolská – architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., která se v současné době věnuje kvalitě denního světla v budovách a trvalé udržitelnosti v architektuře.

Více informací o soutěži včetně soutěžních projektů je k dispozici na stránkách www.velux.cz.

Kontakt pro média:

Dana Horalíková, Ogilvy Public Relations, telefon: +420 221 998 242, mobil: +420 601 327 948, e-mail: dana.horalikova@ogilvy.com

Fotogalerie

Vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou se stal Jiří Formánek ze SPŠ Stavební Opava. Současně se stal i vítězem laického hlasování zaměstnanců společnosti VELUX. Na fotografii (zleva) s generálním ředitelem VELUX Česká republika, s.r.o., Mads Rasmussenem, architektkou společnosti VELUX Klárou Bukolskou a Adamem Gebrianem.
Vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou se stal Jiří Formánek ze SPŠ Stavební Opava. Současně se stal i vítězem laického hlasování zaměstnanců společnosti VELUX. Na fotografii (zleva) s generálním ředitelem VELUX Česká republika, s.r.o., Mads Rasmussenem, architektkou společnosti VELUX Klárou Bukolskou a Adamem Gebrianem.
Vítězové jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou (zleva: Roman Bolcek – 2. místo, Jiří Formánek – 1. místo a zároveň vítěz hlasování zaměstnanců společnosti VELUX, Martin Pagáč – 3. místo).
Vítězové jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou (zleva: Roman Bolcek – 2. místo, Jiří Formánek – 1. místo a zároveň vítěz hlasování zaměstnanců společnosti VELUX, Martin Pagáč – 3. místo).

Autoři oceněných projektů jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou (zleva: Roman Bolcek – 2. místo, Jiří Formánek – 1. místo a ceny zaměstnanců společnosti VELUX, Martin Pagáč – 3. místo, Kateřina Rohelová – cena za interiér, držitelé odměn – Michal Králik a Adam Zaňka a porotce Adam Gebrian.
Autoři oceněných projektů jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou (zleva: Roman Bolcek – 2. místo, Jiří Formánek – 1. místo a ceny zaměstnanců společnosti VELUX, Martin Pagáč – 3. místo, Kateřina Rohelová – cena za interiér, držitelé odměn – Michal Králik a Adam Zaňka a porotce Adam Gebrian.
Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX, a Adam Gebrian byli letošními porotci soutěže Život pod střechou. Na snímku právě diskutující o vítězném projektu Jiřího Formánka ze SPŠ stavební Opava, který navrhl koncept rodinného domu odkazujícího na tradiční venkovské stodoly.
Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX, a Adam Gebrian byli letošními porotci soutěže Život pod střechou. Na snímku právě diskutující o vítězném projektu Jiřího Formánka ze SPŠ stavební Opava, který navrhl koncept rodinného domu odkazujícího na tradiční venkovské stodoly.

 
 
Reklama