Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Denní světlo výrazně ovlivňuje lidské zdraví. Nesmíme na něj zapomínat ani uvnitř budov

Přirozené denní světlo a čerstvý vzduch byly vždy osvědčeným receptem na řadu nemocí. Denní světlo má totiž nejen významné antibakteriální účinky, ale ovlivňuje náš metabolizmus či psychické zdraví. Jeho pravidelný přísun funguje jako prevence lehčích i vážnějších zdravotních problémů. Až 90 % našeho času však trávíme uvnitř budov, proto je nutné, abychom na dostatek denního světla a vzduchu dbali právě v nich.

Kam nechodí slunce, musí lékař

„Před vynálezem antibiotik byl dostatek čerstvého vzduchu a denního světla v interiérech důležitou cestou, jak předcházet šíření infekcí. V současné době klademe na tyto faktory menší důraz. Zákony a směrnice mají tendenci prosazovat vysoce izolované a utěsněné budovy, které mohou mít lepší energetický profil než ty starší. Eliminací denního světla a čerstvého vzduchu však napomáháme šíření infekcí,“ vysvětluje dr. Richard Hobday, přední odborník na vliv světla na zdraví v interiérech. Připomíná, že současné trendy stavění sice více směřují k energetické efektivitě, zdravotní hledisko obyvatel budov však pomíjí.

Jak zajistit více denního světla v interiérech

Výzkumem vlivu vnitřního prostředí v budovách na lidské zdraví se dlouhodobě zabývá i největší výrobce střešních oken na světě VELUX: „Přivádět do našich domovů co nejvíce přirozeného denního světla je pro nás a naše výrobky naprosto klíčové,“ říká Jaroslava Gregorová ze společnosti VELUX. „Proto se neustále snažíme naše výrobky inovovat a hledat cestu, jak do prostor pod střechou dostat ještě více světla. Jsme v neustálém kontaktu s odborníky na lidské zdraví, architekturu a s designéry, vyvoláváme diskuzi na téma komfortní bydlení, angažujeme se v oblasti výzkumu, ale také v experimentálních projektech, jako je VELUX Model Home 20201. Jen díky tomu mohla vzniknout Nová generace střešních oken, se kterou právě přicházíme,“ doplňuje Jaroslava Gregorová.

Vhodně navržené a umístěné prosklené plochy, zejména v podobě oken, mohou výrazně zlepšit vnitřní prostředí, a zvýšit tak obytný komfort užívaných budov. U Nové generace střešních oken VELUX došlo k zúžení okenního rámu i křídla. Výsledkem je až o 10 % větší prosklená plocha při stejné velikosti okna a tím pádem více denního světla v interiéru.

Co všechno denní světlo v našem těle ovlivňuje

Denní světlo a čerstvý vzduch dokážou nejen zamezit vzniku a šíření infekcí. Přirozené denní světlo také synchronizuje vnitřní biologické hodiny člověka. Ty řídí všechny procesy v těle, které se pravidelně opakují s periodou přibližně 24 hodin: rytmus spánku a bdění, pohybové aktivity, příjmu potravy, vylučování mnoha hormonů či vypínání a zapínání genů. Pokud jsou naše vnitřní hodiny permanentně narušovány například prací na směny, dochází ke zvýšení rizika rozvoje metabolických poruch, obezity, nádorů či psychiatrických onemocnění.

„Vliv světla na biologické hodiny je naprosto nenahraditelný. Střídání světlé a tmavé části dne synchronizuje vnitřní hodiny na přesný čtyřiadvacetihodinový cyklus,“ říká Marta Mikulášková z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Účinek světla se liší podle toho, kdy jsme světlu vystavení. Ranní světlo dokáže naše vnitřní hodiny urychlit, večerní světlo naopak naši vnitřní periodu prodlužuje. „Protože vnitřní biologické hodiny běží u naprosté většiny lidí s periodou mírně delší než 24 hodin, je důležité, abychom ráno načerpali co nejvíce světla. Tak se naše vnitřní hodiny každý den mírně urychlí a opraví se jejich přirozené zpožďování,“ doplňuje Mikulášková.

Není světlo jako světlo

Pro synchronizaci našich vnitřních hodin, a tím pádem zdravý chod organizmu, je důležitý i druh světla, který na nás působí – každé má totiž jinou barvu a intenzitu. Biologické hodiny se nejvíce synchronizují modrým světlem. Většina umělého osvětlení ze žárovek a zářivek ho však obsahuje mnohem méně než přirozené denní světlo. Umělé a přirozené denní světlo se liší i intenzitou. Denní světlo za jasného letního dne může mít sílu až 10 000 luxů, zatímco umělé osvětlení má průměrnou intenzitu 500 luxů.

Pro zdravý lidský organizmus je tak přirozené denní světlo nepostradatelné. Pokud trávíme většinu času uvnitř budov a ne na čerstvém vzduchu, je třeba si umět vytvořit kvalitní vnitřní prostředí i v interiérech. Promyšlený výběr a užití oken může být jedním z účinných způsobů, jak toho snadno dosáhnout.

Fotogalerie

Denní světlo má významné antibakteriální účinky a ovlivňuje náš metabolizmus či psychické zdraví.
Denní světlo má významné antibakteriální účinky a ovlivňuje náš metabolizmus či psychické zdraví.
Pro synchronizaci našich vnitřních hodin je důležité přirozené denní světlo zejména v ranních hodinách.
Pro synchronizaci našich vnitřních hodin je důležité přirozené denní světlo zejména v ranních hodinách.

Pokud trávíme většinu času uvnitř budov a ne na čerstvém vzduchu, je třeba si umět vytvořit kvalitní vnitřní prostředí  i v interiérech. Promyšlený výběr a užití oken může být jedním z účinných způsobů, jak toho snadno dosáhnout.
Pokud trávíme většinu času uvnitř budov a ne na čerstvém vzduchu, je třeba si umět vytvořit kvalitní vnitřní prostředí i v interiérech. Promyšlený výběr a užití oken může být jedním z účinných způsobů, jak toho snadno dosáhnout.
Vhodně navržené a umístěné prosklené plochy, zejména v podobě oken, mohou výrazně zlepšit vnitřní prostředí, a zvýšit tak obytný komfort užívaných budov.
Vhodně navržené a umístěné prosklené plochy, zejména v podobě oken, mohou výrazně zlepšit vnitřní prostředí, a zvýšit tak obytný komfort užívaných budov.


Poznámky

1 Projektem VELUX Model Home 2020 společnost VELUX zkoumá možnosti udržitelného bydlení, v němž se klade důraz na zdravé vnitřní prostředí, uživatelský komfort i minimální ekologickou zátěž. Zahrnuje výstavbu a následné zkoumání 6 aktivních domů v různých částech Evropy. Vice o aktivních domech najdete na www. aktivni-dum.cz. Zpět

 
 
Reklama