Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Následující studie ukazuje, jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění. Pro hodnocení byl zvolen typový objekt rodinného domu s obytným podkrovím, který je postupně natáčen ke světovým stranám a hodnocen s různými parametry obálky budovy. Studie pro názornost hodnotí i nerealizovatelné situace jako orientace obytných prostor k severu, či objekt bez střešních oken.

Přípravu vstupních dat a zpracování bilančního výpočtu potřeby energie na vytápění je hodnoceno podle ČSN EN ISO 13790 s měsíčním krokem výpočtu podle požadavků vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a s okrajovými podmínkami výpočtu podle TNI 730331. Odpovídá také hodnocení z podmínek NZU


 Vliv počtu střešních oken na měrnou potřebu energie na vytápění Ea

Zvolený objekt, s proměnnými parametry konstrukcí (viz tabulka 1), byl hodnocen pro tři různé NZU definované úrovně měrné potřeby energie na vytápění Ea < 35 kWh/m²rok, Ea < 55 kWh/m²rok, Ea < 70 kWh/m²rok. (Za nízkoenergetický je dům považován při splnění Ea < 50 kWh/m2rok ).

Hodnocení zahrnovalo tři typy zasklení: standardní izolační dvojsklo s označením 59, dvojsklo proti hluku a přehřívání s označením 60 a nízkoenergetické trojsklo s označením 66. Kalkulace byla provedena pro 0 ks, 2 ks a 5 ks střešních oken pro orientaci S, J, V, Z.

Tab. 1 Zvolené parametry střešních oken
Střešní oknaUwUggtvRwTřída průvzdušnosti
Standardní izolační dvojsklo --591,41,10,60,77323
Dvojsklo proti hluku a přehřívání --601,21,00,300,61374
Nízkoenergetické trojsklo --661,00,70,500,69374
Tab. 2 Zvolené parametry objektu
Obvodová stěnaPodlahaStřechaOknaHT
[W/K]
Uem
[W/m².K]
Ea
[kWh/m²]
Ustěna
[W/m².K]
Upodlaha
[W/m².K]
Ustřecha
[W/m².K]
Uokna
[W/m².K]
gokna
[–]
0,20,30,171,10,789,10,355

Následující grafy se věnují úrovni měrné potřeby energie na vytápění Ea < 55 kWh/m²rok.

Graf 1: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění E dolní index a (úroveň cca 55 kWh/m²rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro standardní izolační dvojsklo --59.
Graf 1: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea (úroveň cca 55 kWh/m²rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro standardní izolační dvojsklo --59.
Tabulka ke grafu 1
počet střešních okenEa jihEa západEa severEa východEa jih
5 střešních oken se sklem 595156615651
2 střešní okna se sklem 595256605652
0 střešních oken5356605653

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW se skly 59 při orientaci na jih snižuje, na východ a západ je konstantní a při orientaci na sever marginálně roste.

Graf 2: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění E dolní index a (úroveň cca 55 kWh/m²rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro dvojsklo proti hluku a přehřívání --60.
Graf 2: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea (úroveň cca 55 kWh/m²rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro dvojsklo proti hluku a přehřívání --60.
Tabulka ke grafu 2
počet střešních okenEa jihEa západEa severEa východEa jih
5 střešních oken se sklem 605055615550
2 střešní okna se sklem 605255605552
0 střešních oken5356605653

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW s dvojskly proti hluku a přehřívání --60. při orientaci na jih, východ a západ snižuje a při orientaci na sever marginálně roste. Poměr mezi Uw a g (tepelné ztráty a zisky) je optimalizovaný i u skel primárně určených ke snížení pasivních solárních zisků.

Graf 3: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění E dolní index a v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro Nízkoenergetické trojsklo --66.
Graf 3: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro Nízkoenergetické trojsklo --66.
Tabulka ke grafu 3
počet střešních okenEa jihEa západEa severEa východEa jih
5 střešních oken se sklem 665054605450
2 střešní okna se sklem 665255605552
0 střešních oken5356605653

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW se skly 66 při orientaci na jih, východ i západ snižuje, při orientaci na sever je konstantní. Poměr mezi Uw a g (tepelné ztráty a zisky) je optimalizovaný.

Z pohledu kvality denního osvětlení podkroví daného domu (více o problematice denního osvětlení podkroví si přečtěte zde) je 5 ks střešních oken optimální. Z pohledu potřeby energie na vytápění (při orientaci obytných místností východ-jih-západ) také přinášejí snížení potřeby energie na vytápění Ea bez ohledu na typ zasklení.

Hledisko využití tepelných zisků a jejich případná eliminace v letním období je třeba zohlednit již při návrhu střešních oken a opatřit je venkovními zastiňovacími doplňky.

Chceme-li finančně kvantifikovat energeticky nejnepříznivější variantu a porovnat ji s variantou bez střešních oken, porovnáme variantu pěti střešních oken s dvojsklem 59 (Ea 61 kWh/m² rok) orientovaným na sever s variantou domu bez střešních oken (Ea 60 kWh/m² rok). Při uvažování současné ceny 1 kWh zhruba 3 Kč (např. vytápění elektřinou distribuční území ČEZ – průměrná cena kWh ve VT je 3,21 korun, v NT 2,63 korun) a při velikosti domu 111,3 m², je finanční rozdíl těchto variant 334,– Kč ročně. Nutno podotknout, že tato varianta orientování domu na sever je pouze ideová a dům je s orientací obytných místností na sever legislativně nerealizovatelný. Zároveň lze velmi těžko finančně vyjádřit kvalitativní přínos denního světla při variantě s více okny.

Jaký vliv na potřebu energie na vytápění Ea mají střešní okna u domů s potřebou energie na vytápění menší 35 kWh/m²rok najdete na www.VELUX.cz.

Studii zpracoval:

 

Celá studie ke stažení

 
 
Reklama