Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Grand hotel Kempinski ***** High Tatras vznikl rekonstrukcí „Liečebného domu Hviezdoslav“

Realizace z titanzinku

Jedním ze zásadních požadavků kontrolního managementu investora při dodržení stanovených termínů a požadované kvality bylo zabezpečení 100% ochrany odvodňovacího systému střechy a bezpečnost provozu v okolí objektu proti padajícímu sněhu. Limitní hodnota deklarovaná SHMU v lokalitě Štrbského plesa je 5,5 kN/m-2.

Grand hotel Kempinski ***** High Tatras vznikl rekonstrukcí „Liečebného domu Hviezdoslav“. Ten se skládá z komplexu budov postavených v několika obdobích a propojených až sekundárně: Jánošík, Kriváň, Hviezdoslav a spojovací budova.

Budova Koncistá - kterou je dosud možno spatřit na starých pohlednicích, byla v dezolátním stavu a památkáři vzhledem k tomu, že ji už nebylo možné zachránit, souhlasili s její asanací. Nejstarší část - Jánošík, byla dokončena přibližně roku 1896 a poslední část komplexu ve dvacátých letech minulého století. Léčebný dům je tedy památkově chráněn. Celý komplex se navíc nachází v oblasti s nejvyšším stupněm ochrany přírody a je postavený na moréně (horniny natlačené ledovcem při jeho pohybu do nižších poloh, kde potom ledovec roztál a vzniklo z něho pleso), která tvoří břeh Štrbského plesa. Tyto okolnosti spolu se specifickými klimatickými podmínkami a záměrem investora vybudovat pětihvězdičkový hotel jsou důvodem, proč jde o jednu z nejnáročnějších rekonstrukcí poslední doby na Slovensku. Všechny materiály použité při rekonstrukci byly navrženy s vědomím, že budou použity v náročných vysokohorských klimatických podmínkách.

Ve střední Evropě má použití kosočtverečných šablon ze zinkového plechu velkou tradici. Krytina tohoto charakteru byla vyvinuta okolo roku 1840, avšak její použití je po II. světové válce přechodně na ústupu. Dnes se tento způsob pokládky používá nejen při obnově památkově chráněných objektů, ale i při opláštění střešních nástaveb, vikýřů, komínů či střešních štítů. Kosočtverečné krytí - v moderní podobě - získává stále větší vliv v současné architektuře. Krytí z kosočtverečných šablon je v zásadě krytím z maloformátových prvků odolných proti dešti, jehož název pramení z pojmenování tvaru jednotlivých prvků krytí. Známe dvě provedení maloformátových šablon: podlouhlé - kosočtverečné krytí, kde spodní hrany šablon svírají ostrý úhel a standardní - čtvercové krytí, kde jednotlivé hrany šablon svírají pravý úhel.

Jedním ze zásadních požadavků kontrolního managementu investora při dodržení stanovených termínů a požadované kvality bylo též zabezpečit 100% ochranu odvodňovacího systému střechy a bezpečnost provozu v okolí objektu proti padajícímu sněhu. Daná lokalita se nalézá ve sněhovém pásmu, kde nejsou paušálně stanoveny hodnoty zatížení sněhem, ale je nutné si je vyžádat od místně příslušného hydrometeorologického ústavu. Limitní hodnota deklarovaná SHMU v lokalitě Štrbského plesa je 5,5 kN/m-2. Ochrana odvodňovacího systému je zabezpečena systémem bodových sněhových zábran po celé ploše střechy a liniovou sněhovou zábranou z nerezové oceli podél celé okapní hrany komplexu.

Liniová sněhová zábrana je replikou původní sněhové zábrany. V zájmu naplnění očekávání ze strany investora bylo navrženo a realizováno snížení osové vzdálenosti žlabových háků na 500 mm, přičemž jejich množství bylo zdvojeno. Pro vyztužení žlabu mezi žlabovými háky byla dále do vnější návalky vkládána průběžná roksorová výztuž Ø 8 mm.

Součástí ochrany střešních žlabů a svodů je jejich vyhřívání pomocí termokabelů Deviflex od firmy DEVI. Klempířské práce na zastřešení objektu "Liečebného komplexu Hviezdoslav" na Štrbském plese lze charakterizovat správnou volbou materiálu, správnou volbou systému střešní krytiny a v neposlední řadě i profesionálním zhotovením. Materiál použitý na zastřešení, kterým je v tomto případě ušlechtilý titanzinek RHEINZINK, je díky své bezúdržbovosti, dlouhé životnosti (80 - 150 let) a vynikající pájitelnosti přímo předurčen pro tvarově náročné památkově chráněné objekty i objekty hotelového charakteru nejvyšší bonity. Systém čtvercových střešních šablon je při daném sklonu střechy spolehlivě odolný proti dešti a znamená pro uživatele i v oblastech bohatých na sníh vysokou funkční bezpečnost a spolehlivost.