Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Je vaše střecha připravena na fotovoltaické elektrárny?

Energie ze slunce je využívána čím dál častěji a fotovoltaické elektrárny se stávají běžnou součástí střech. Očekává se, že růst solární energie bude nadále pokračovat a jeho tempo bude ještě rychlejší než doposud. Při montáži fotovoltaických elektráren je nutné myslet nejen na úspory energií, ale i na požární bezpečnost budov.

Energetická účinnost budov je klíčovou při hledání úspor energií. Zateplování budov a využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární je jedním z hlavních opatření. Účinné zateplení by mělo být prvním krokem v boji o energetické úspory. Teprve až poté se vyplatí investovat do fotovoltaiky.

Z hlediska energetických úspor dává celková renovace včetně kvalitního zateplení největší smysl. Rozsáhlou renovací a efektivním zateplením je možné ušetřit až 70 procent nákladů na vytápění a chlazení. Kromě výrazného snížení účtů za energie se zlepší i technický stav budovy a podstatně zvýší komfort bydlení.“ říká Halina Kučerová ze společnosti ROCKWOOL.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) se stávají běžnou součástí střech rodinných i bytových domů, průmyslových objektů i komerčních budov. Obrovský zájem o solární energii je důsledkem nejen rostoucího povědomí investorů o energetické účinnosti a soběstačnosti, ale také výsledkem podpory státních dotačních programů.

Rychlé povolování střešních fotovoltaických elektráren by však nemělo být na úkor požární bezpečnosti. Instalace fotovoltaiky nesmí ovlivnit funkčnost ani životnost střešních konstrukcí.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Jaké kroky je třeba provést před dodatečnou instalací FVE na ploché střechy?

Ještě než začneme s dodatečnou instalací fotovoltaiky na střechu, je nutné nejdříve prověřit, zda je stávající střešní plášť v takovém stavu, aby byl plně funkční a bezporuchový ještě řadu let.

Návrh dodatečné instalace FVE na střechu by měl vycházet z posouzení životnosti stávajícího střešního pláště, prozkoumání stavu hydroizolační vrstvy a splnění statických, mechanických a tepelněizolačí požadavků střešního souvrství. Jednou z priorit je i požárně bezpečnostní řešení.

Kromě toho je potřeba posoudit, zda lze stávající střechu dodatečně přitížit. Je nutné zohlednit i způsob stabilizace panelů a způsob roznesení zatížení na nosnou konstrukci střechy. Dodatečné přitížení může být problém zejména u halových objektů se střechami na trapézovém plechu, které jsou často dimenzovány s malou rezervou v únosnosti. Pokud je střecha budovy zasažena požárem, může dodatečné zatížení střešní konstrukce vést i k předčasnému zřícení.

Návrh a instalaci FVE je potřeba svěřit specializované certifikované firmě, která má potřebné znalosti a kvalifikaci. Neodborná instalace může představovat poškození střešního souvrství a vážné riziko požáru.

Požárně bezpečné konstrukce střech

Umístění FVE na střechy budovy má vliv na požárně bezpečnostní řešení a výběr vhodných materiálů pro izolaci střech.

Na FVE je třeba pohlížet stejně jako na jakákoliv jiná elektrická zařízení. Při projektování je třeba vnímat fotovoltaiku jako zdroj potenciálního požáru. V případě požáru fotovoltaických zařízení na střechách budov má druh použitých materiálů ve střeše – hořlavých nebo nehořlavých - zásadní vliv na rozsah škod způsobených požárem.

Fotovoltaiku je potřeba instalovat na požárně bezpečný střešní plášť. Před instalací FVE se ujistěte, že je střecha provedena z nehořlavých materiálů. Zateplení střechy je vhodné provést z nehořlavé kamenné vlny, která odolává teplotám až 1 000 °C, nepřispívá k šíření požáru, zvyšuje požární bezpečnost budov a chrání obyvatele i jejich majetek,“ dodává Halina Kučerová.

Obr. 1: Odraz sálavého tepla a zvýšení dynamiky požáru mají vliv na intenzitu jeho šíření.
Obr. 1: Odraz sálavého tepla a zvýšení dynamiky požáru mají vliv na intenzitu jeho šíření.
Obr. 2: Nehořlavé konstrukce střech a střechy s nehořlavou izolací omezují šíření požáru.
Obr. 2: Nehořlavé konstrukce střech a střechy s nehořlavou izolací omezují šíření požáru.

Instalace fotovoltaiky na mechanicky odolné střechy


FVE je nutné instalovat na dostatečně únosný a pevný podklad. Mechanické vlastnosti izolací z kamenné vlny jsou klíčové pro střechy s fotovoltaikou a různými instalacemi.

Zvýšené požadavky na střechy s FVE z hlediska mechanické odolnosti a nehořlavosti splňují střešní izolace ROCKWOOL s dvouvrstvou charakteristikou. Dvouvrstvé desky HARDROCK MAX účinně roznášejí zatížení prostřednictvím velmi tuhé horní vrstvy, která zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání ve srovnání s běžnými typy homogenních izolací. Desky HARDROCK MAX se používají v kombinaci s dalšími střešními izolacemi z kamenné vlny.

Přečtěte si více o HARDROCK MAX

Výrobky a systémová řešení ROCKWOOL pomáhají vytvářet požárně bezpečné a mechanicky odolné střechy s instalacemi FVE. Kvalitu výrobků ROCKWOOL potvrzuje nejen certifikát FM APPROVED, ale také množství realizovaných projektů plochých střech s instalacemi FVE na střechách průmyslových hal, komerčních budov, bytových i rodinných domů.


Přečtěte si více o plochých střechách s fotovoltaikou


ROCKWOOL, a.s.
logo ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL - přední světový výrobce a dodavatel izolací z kamenné vlny. Kamenná vlna ROCKWOOL se vyrábí z přírodních surovin, chrání před hlukem, významně zvyšuje požární odolnost budov a zajišťuje v nich příjemné a zdravé klima.