Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená střecha roku 2018

Trendem posledních let je návrat zeleně do měst, která trpí vysokou mírou zastavění, a tím i nedostatkem zelených ploch a zeleně obecně. V posledních letech můžeme pozorovat, jak jsou centra měst sužována vysokými teplotami. Situaci nepomáhají ani klimatizační jednotky, které přenášejí problém z interiérů nevhodně navržených budov do venkovního prostředí.

Nemluvě o rozpálených střešních plochách, které vydávají další tepelné znečištění do svého okolí. Tento fakt dokážou potlačit vegetační střechy. Ty vegetační střechy, které navrhoval v pěti bodech funkcionalismu dodnes uznávaný architekt Le Corbusiere jakožto prostředek vrácení vegetace do zastavěné krajiny. A to již ve 20. letech 20. století.

Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat. V roce 2018 byla vyhlášena odbornou sekcí Zelené střechy pod Svazem zakládání a údržby zeleně již po páté soutěž Zelená střecha roku. Ta si klade za cíl seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech veškerých objektů jako součástí trvale udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí. Převážnou většinu soutěžních děl představovaly administrativní budovy, kde ozeleněné střechy a terasy slouží všem, kteří v budovách pracují: k odpočinku, k pracovním jednáním i společenským setkáním. Je to důkaz, že investoři a nájemci si dobře uvědomují nutnost nabídnout nájemníkům víc než jenom dokonale zařízené kanceláře.

Vítězná Zelená střecha roku 2018 střecha Villa Sophia – detail obsypu, (foto ISOVER)
Vítězná Zelená střecha roku 2018 střecha Villa Sophia – detail obsypu,
(foto ISOVER)
Vítězná Zelená střecha roku 2018 Villa Sophia (foto ISOVER)
Vítězná Zelená střecha roku 2018 Villa Sophia (foto ISOVER)

Vegetační střechy ISOVER
Vegetační střechy ISOVER

Výhru v kategorii rodinný dům v soutěži získala velmi zajímavá vegetační střecha, která byla vytvořena v roce 2015 na Praze 8 na Ville Sophia. Extenzivní nepochozí ozelenění rozchodníky vzniklo ve spolupráci Ing. arch. Lucie Roubalové, DiS., s firmou ACRE, spol. s r. o. Vítězný objekt disponuje moderní skladbou vegetačního souvrství rozkládajícího se přibližně na 260 metrech čtverečních. Izolace střechy je tvořena měkčeným PVC s atestem proti prorůstání kořínků. Jako ochranná vrstva je použita 2x geotextílie 300 g/m2. Hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva je složena z desek ISOVER FLORA (50 + 50 mm skládaných na vazbu). Obsyp po obvodu a v prostupech je proveden hrubým spongilitem, separační geotextilií 100 g/m2 a plastovým recyklátem krytým hliníkovou U lištou. Odtoky jsou kryty kontrolními nástavbami z polymerbetonu a litinovou mříží. Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového (druh sukulentu, pozn.red.) koberce na tlející podložce. Koberec byl kladen na vrstvu hydrofilní minerální vlny, která zajišťuje dostatek vody pro rostliny. Aplikace hydrofilní minerální vlny s dodatečnou výsadbou modřence, kostřavy a hadince obecného byla oceněna odbornou porotou jakožto unikátní inovativní řešení. Střecha nemusela být nikdy díky aplikaci hydrofilní minerální vlny dodatečně zalévána. Na jaře bývá prováděna pouze standardní údržba, která spočívá ve vyčištění odtokových šachet a doplnění hnojiva s postupným uvolňováním živin pro lepší kondici rostlin. Střecha vykazovala v době hodnocení odbornou porotou (tedy v období loňského suchého léta) vyšší vlhkost vegetační vrstvy než ostatní hodnocené střechy bez minerální hydrofilní vlny.

Více informací o hydrofilní minerální vlně, která částečně nahrazuje střešní substrát a tím vylehčuje vegetační souvrství při zachování všech požadovaných vlastností, najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER.  Dále prospekt obsahuje praktické informace od návrhu vhodného řešení, přes projekt včetně vybraných stavebních detailů až po realizaci zahrady, výběr rostlin a jejich údržbu.Tuto nejucelenější a nejrozsáhlejší příručku si můžete stáhnout na www.isover.cz nebo si napsat o její tištěnou verzi na info@isover.cz.

Ukázka zpracování stavebního detailu - Plochá střecha extenzivní jednoplášťová atika 4
Ukázka zpracování stavebního detailu - Plochá střecha extenzivní jednoplášťová atika 4
Ukázka zpracování stavebního detailu - Plochá střecha extenzivní jednoplášťová dřevostavba atika 5
Ukázka zpracování stavebního detailu - Plochá střecha extenzivní jednoplášťová dřevostavba atika 5


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.