Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Redakční návštěva: Montáž těžkých střešních keramo-betonových panelů HELUZ

Přinášíme Vám reportáž z provádění těžké střechy z keramo-betonových panelů. Rodinný dům, který jsme navštívili s kamerou, se realizuje v systému HELUZ. Obvodové stěny jsou vyzděny z plněných cihel HELUZ Family 2in1, prováděly se příčky z bloků HELUZ Aku kompakt 21 broušená.

Co je to keramo-betonový panel?

Keramobetnový panel je prefabrikovaný prvek skládající se z tzv. armovek – cihelných vložek a železobetonu. Díky používání armovek je možné vyrobit panel rozličných rozměrů a tvarů. Vyrábějí se panely základní, zkosené, komínové, balkonové, s různými velikostmi otvorů a případně individuálně specifikovanými tvary. Díky tvaru armovek se minimalizuje riziko vzniku trhlin v omítkách na úrovni styčných spár.

Co těžká šikmé střecha z panelů HELUZ přináší?

Těžká střecha rodinného domu je řešením s řadou přínosů pro samotnou konstrukci domu i jeho provoz. Kromě důležitého statické ztužení objektu těžká střecha výrazně přispívá k tepelné stabilitě místností. Její tepelněakumulační schopnosti výrazně přispívají k omezování přehřívání podstřešních prostor v letním období. Stejná vlastnost, tedy vysoká objemová hmotnost, zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce střechy, zjednodušeně řečeno zlepšuje akustickou pohodu. Oproti dřevěné krovové konstrukci neobsahuje materiál náchylný při vhodných podmínkách k biologické degradaci. Má tedy zaručenou dlouhodobou životnost. Veškeré izolační vrstvy střechy se vždy provádí shora na spojitou pevnou konstrukci, což je základní předpoklad pro jejich bezvadné, spojité a těsné provedení. Díky spojitým vrstvám se s konstrukcí těžké střechy dosahuje velmi nízké průvzdušnosti obalové konstrukce, což je parametr klíčový zejména pro domy s nízkou energetickou náročností.

Montáž keramo-betonových panelů HELUZ

Těžké střešní panely HELUZ se pokládají na štítové nebo vnitřní nosné stěny, rovnoběžně s okapovou hranou. Mohou být ve sklonu 0 až 40 °, ideálně se používají do sklonu 25°. V případě nulového sklonu se pokládají na líc broušeného zdiva. U sklonitých konstrukcí se pokládají na ztužující železobetonový věnec. Mezi věnec a panel se dává pruh těžkého asfaltového pásu. Po položení panelů se případně dokončí výztuž věnců. Ty se pak dobetonují společně se spárami panelů. Tím je nosná konstrukce dokončena a lze po 7 dnech provádět další vrstvy střechy.

V nadcházející fázi stavby domu proběhne dokončení kompletní střešní konstrukce, uvnitř domu probíhá montáž technických rozvodů. Následovat bude zhotovení omítek a podlah. Dům bude dokončený na podzim zhruba jeden rok od zahájení stavby včetně zimní přestávky.

 
 
Reklama