Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Internetový portál www.tzb-info.cz Vás zve
na mimořádnou odbornou konferenci

Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB

14. 11. 2018 - Praha
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Konference je určena pro majitele, správce a uživatele domů, kteří si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace tak, aby nejen ušetřili, ale také dům zhodnotili a vyhověli chystané nové legislativě. Konference je určena zejména pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, správce a majitele domů, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky.

Obsahem přednášek a související publikace je kvalitní rekonstrukce stavebních konstrukcí a soustav TZB s ohledem na budoucí provozní náklady a chystanou novou legislativu.

Pro účastníky konference v loňském roce byla k dispozici publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. I v letošním roce chystáme podobnou publikaci. Publikace bude vydána opět pouze v nákladu pro účastníky této konference! ONLINE PŘIHLÁŠKA
Publikace byla podpořena za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2018 – 2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018 .

Okruhy témat z programu

Získejte informace jak ekonomicky vyhodnotit jednotlivé varianty změn ve vztahu k úsporám energie, k hodnotě nemovitosti a k požadavkům na správu domu.

 • Jaký je rozdíl mezi technickými požadavky na novou a stávající budovu a co to znamená v komfortu bydlení. Uvedeme vliv modernizace na hodnotu nemovitosti.
 • Důležitá je hospodárná doba životnosti. Uvedeme příklady budov, u kterých lze dosáhnout výrazného snížení měrných nákladů, u kterých jen omezeně a jsou budovy, kde akceptovat nové požadavky není reálně možné. Jde také o specifikaci činností, které je nutno provádět po dobu hospodárné životnosti soustav a systémů. O požadavky na preventivní údržbu (servis, inspekce, oprava) a na provoz zařízení s obsluhou a bez a pravidla na vytvoření fondu oprav - stanovení nákladů na modernizaci budovy a způsobů jejich úhrady, zejména měsíčních, odpovídajících tzv. „fondu oprav“ u BD a SVJ.
 • Tématem je nejen volba, ale i servis technických zařízení, například solárních kolektorů na střeše bytového domu.
 • Pokud bytový dům zvažuje odpojení od CZT, řekneme zkušenosti z praxe, ze stanovisek MŽP a dodavatelů tepla. Jaká jsou kritéria pro vyhodnocení možností a jaké jsou potřebné dokumenty?
 • Legislativní požadavky na teplotu a hygienu teplé vody. Současné technické možnosti zajištění.
 • U větrání je trvalým tématem a důvodem pro řešení zdravotní riziko u nevětraných prostor. Důležité jsou argumentuy pro SVJ a BD pro pořízení bytového větrání. Chceme hovořit o příkladech řešení na konkrétních příkladech stavebních konstrukčních soustav a o koordinaci průběhu intalace větrání.
 • Pro každou plánovanou rekonstrukci jsou důležité finance - řekneme nové aktuální podmínky NZÚ, co lze očekávat a co je třeba doložit a jak mohou být kroky v rámci NZÚ cestou ke splnění nových standardů NZEB. Porovnáme konkrétní příklady.
 • Mění se norma pro elektroinstalace, požadavky na inteligentní řízení a elektromobilitu. Jak usnadnit správu nového osvětlení, přístupů do budovy, regulaci vytápění a propojit jednotlivé protokoly? Jak nové požadavky a zvyšující se komfort ovlivní správu nemovitosti?
 • Na konferenci bude možnost konzultovat i finanční nástroje na podporu rekonstrukce.
PODROBNÝ PROGRAM (bude zveřejněn 14 dní před konáním akce)
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Na tématech pro konferenci a publikaci s TZB-info spolupracují například: Ing. Alena Horáková, Ing. Karel Mrázek, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Renata Straková, Ing. Jakub Vrána, Ph.D.,doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ing. Bořivoj Šourek, doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., Ing. Karel Dvořáček, Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Zdeněk Zikán a další vynikající odborníci s bohatou praxí.
Součástí programu budou krátké diskusní vstupy s příklady konkrétních řešení.

Těšíme se na viděnou.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference


PARTNEŘI KONFERENCE


Na konferenci se dále prezentují firmy:
KERMI, s.r.o., Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, REMS Česká republika s.r.o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize Junkers, Skamol A/S, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., DANFOSS, s. r. o., Nicoll Česká republika, s.r.o., Ing.Vladimír Harazím CSc. - DREKOMAPřednášky navazují na kapitoly publikace MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ K DOSAŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V ÚROVNI BUDOV S TÉMĚŘ NULOVOU POTŘEBOU ENERGIE (NZEB).
Publikace s unikátním obsahem má více než 160 stran a je určena pouze účastníkům této konference, samostatně je neprodejná. Obsahuje řadu tabulek a informací důležitých pro správné plánování, realizaci rekonstrukce a pro správný provoz s cílem dosažení úspor a zhodnocení budovy. Přednášející jsou autory jednotlivých částí publikace a pro přednášku vybrali důležité sekvence z obsahu.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

14. 11. 2018 Praha - Masarykova kolej ČVUT, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 16.00 Program konference
16.00 - 16.30 Diskuse

V průběhu programu budou dvě přestávky na občerstvení.

2. Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí:

 • ZDARMA studenti architektury a TZB
 • 1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT, ČKA
 • 1.800 Kč bez DPH ostatní

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení v průběhu konference a publikace Modernizace bytových domů k dosažení energetické náročnosti v úrovni budov s téměř nulovou potřebou energie (NZEB) s obsahem 160 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. 11. 2018 - ONLINE PŘIHLÁŠKA

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto společnosti Topinfo, s.r.o., č. účtu: 27-6676670247/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Po vyplnění a odeslání údajů v ONLINE PŘIHLÁŠCE se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail.

7. Pořadatel

Topinfo s.r.o., portál TZB-info
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny
Tel.: +420 233 081 141, fax.: 233 081 109
e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz, www.tzb-info.cz

Mediální partneři konference

 
 
Reklama