Korekce součinitele prostupu tepla

předchozí text

Korekce pro vzduchové dutiny ΔUg (W/m2.K)

Korekce vyjadřuje vliv vzduchových prostor v tepelné izolaci nebo mezi tepelnou izolací a přilehlou konstrukcí, které existují ve skutečných stavebních konstrukcích, ale nejsou znázorněny ve výkresech.

Korekce pro mechanicky kotvicí prvky ΔUf (W/m2.K)

Vliv mechanických kotvicích prvků se může hodnotit výpočtem podle ISO 10211 k získání bodového činitele prostupu tepla způsobeného jedním kotvicím prvkem. Korekce se pak získá vynásobením této hodnoty počtem kotvicích prvků. ČSN EN ISO 6946 poskytuje přibližný výpočet, pokud se vliv kotvicích prvků nezahrne jinými metodami.

Korekce pro obrácené střechy ΔUr (W/m2.K)

Pro obrácené střechy se zvyšuje součinitel prostupu tepla o korekci ΔUr zohledňující proudění vody mezi tepelnou izolací a hydroizolací v souladu s přílohou D uvedenou v ČSN EN ISO 6946.

ΔUr = p · f · x · (R1/RT)2

kde
ΔUr ... je korekce vypočteného součinitele prostupu tepla výseku střechy, zohledňující mimořádně tepelné ztráty způsobené prouděním vody mezi tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou [W/m2K]
p ... je průměrná intenzita srážek během otopného období v dané lokalitě [mm/den]
f ... je odtokový činitel, udávající podíl p, který dosahuje k hydroizolační vrstvě
x ... je činitel zvýšení tepelné ztráty způsobené prouděním vody po hydroizolačnívrstvě [W·den/m2·K·mm]
R1 ... je tepelný odpor tepelně izolační vrstvy nad hydroizolační vrstvou [m2·K/W]
RT ... je odpor při prostupu tepla konstrukce před uplatněním korekce [m2·K/W]

Korekce se používá pro vytápěné budovy, pro chlazené budovy se korekce nepoužívá. Postup je použitelný pro tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu. Pro provedení výpočtu vstupuje několik údajů, které nejsou zcela k dispozici, a při návrhu je třeba postupovat s určitou znalostí problematiky.

předchozí text
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czŘím jako na dlani. Model města si objednal Mussolini. Dokončen byl dlouho po válceVláda by měla v říjnu od MMR mít návrh zákona o sociálním bydleníJak omezit šíření bakterií ve veřejných prostorách?Doporučené rozměry dveří a směr jejich otevírání