O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.

Určen je pro profesionály, projektanty, architekty a energetické specialisty. Výsledky výpočtu lze tisknout pro potřeby doplnění projektové dokumentace, posudku apod.

Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2.

Do výpočtu lze u každé vrstvy konstrukce dosadit hodnotu součinitele tepelné vodivosti návrhovou nebo změřenou. Využít lze i hodnotu charakteristickou a deklarovanou, které výpočet podle normových postupů přepočítá na hodnotu návrhovou. Do výpočtu lze rovněž dosadit návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti uvedené v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také

  • konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky - např. ploché střechy s tepelnou izolací vytvořenou spádovými klíny,
  • konstrukce se systematickými tepelnými mosty - např. šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi nebo zdivo přerušované železobetonovými věnci nebo překlady,
  • střechy s opačným pořadím vrstev s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolační vrstvou.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czMost je občas pod vodou. Je na to dobře připravenV Olomouci se bude opět protestovat proti stavbě Šantovky TowerDostatečná vlhkost či směr proudění vzduchu. Jak správně používat klimatizaci v interiéru?Na co všechno vědci přišli: Jaká bude budoucnost stavitelství a architektury?