Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Keramické obklady fasád provětrávanými systémy AGROB BUCHTAL

Pálená keramika jako tradiční stavební materiál není žádnou novinkou. Svou odolnost vůči okolním vlivům prokázala již ve starověku. Obklady venkovních stěn keramickými deskami si ve stavebnictví zajistily své pevné místo již před mnoha desetiletími.

Jsou nedílnou součástí moderních fasád. Narůstající znečištění životního prostředí na straně jedné a architektonické požadavky na straně druhé dnes vyžadují mimořádně kvalitní a všestranné stavební hmoty. Keramické fasádní desky splňují kladené požadavky téměř ideálně. Keramika jako stavební materiál má velmi mnohostranné specifické vlastnosti, které se mohou uplatnit právě na venkovních fasádách. Oproti dřívější jednovrstvé konstrukci stěn dnes převládají stěny sendvičové. Je to z dobrého důvodu, protože tak lze použít kombinaci stavebních materiálů, které vyhoví různým požadavkům kladeným na venkovní stěny.

Keramické desky v kombinaci s vhodnou tepelnou izolací z minerální hydrofobizované vlny a odpovídající spodní nosnou konstrukcí nejlépe ze slitin hliníku lze použít pro předsazené provětrávané fasády. Tím budově zajistíme ideální klimatické podmínky, jelikož difuzní odpor směrem ven z objektu klesá a tepelný odpor stoupá. Vzduchovou mezerou, kterou stále směrem vzhůru proudí vzduch a případná vlhkost je tím pádem vysoušena, je zároveň přerušen tepelný tok při zahřátí fasády slunečními paprsky.

Při návrhu konstrukce a výpočtu statické bezpečnosti je nutno uvažovat síly a zatížení, které působí na fasádu a jsou vyvolané vlastní hmotností, povětrnostními a klimatickými vlivy.

Vlastní hmotnost

Znalost vlastní hmotnosti je důležitá při návrhu upevnění keramické desky, spodní konstrukce a jejího ukotvení. K ukotvení nosné konstrukce je důležitá i znalost materiálu obvodové stěny objektu. Podle typu materiálu se navrhne odpovídající hmoždina, jejíž únosnost se prověří v místě realizaci zkouškou na vytažení. V případě některých dutých materiálů se doporučuje alespoň částečné použití chemických kotev.

Zatížení větrem

Schopnost všech částí obkladu venkovní fasády vyrovnat se se zatížením větrem musí být prokázána podle DIN 1055 díl 4. Na venkovní obklady působí síla větru různé intenzity. Přitom se jedná jak o sání, tak i o tlak větru.

Předpoklady pro zatížení větrem jsou popsány v DIN 1055 díl 4. Norma přitom rozlišuje různé výšky budov, velikosti desek a rovněž normální a okrajové hodnoty.

Kromě těchto dvou uvedených zatížení se může vyskytnout požadavek na zvláštní zatížení, např. světelné reklamy, sluneční clony a slunolamy, osvětlení, kamerové systémy aj. Toto veškeré zatížení musí být uvažováno nezávisle na venkovním obkladu stěn, případně po konzultaci s prováděcí firmou se můžou například malá venkovní světla, teplotní či větrná čidla nebo zvonková tabla ke spodní nosné konstrukci nebo přímo ke keramice připevnit.

Zamezení tepelným mostům a zvýšení účinnosti tepelné izolace

Proto aby se veškeré pozitivní vlastnosti provětrávané fasády neznehodnotily vznikem tepelného mostu při kontaktu nosné hliníkové kotvy se stěnou objektu, je nutné na základě výpočtu průběhu teplotních křivek v místě kotvy použít odpovídající tloušťku podložky "termostop", která je vyrobena z tvrzené pěnové hmoty a tepelný most zeslabí. I u tohoto propočtu záleží, jaké jsou použity zdicí materiály, jaká je četnost umístění kotev na stěně a jaká je tloušťka tepelného izolantu.

Účinnost tepelného izolantu, který musí být navrhován kromě oblasti soklu z minerální čedičové hydrofobizované polotuhé vlny, můžeme zvýšit kašírováním jejího povrchu přímo od výrobce nebo dodatečným vložením paropropustné, vodotěsné folie, ale není to bezpodmínečně vyžadováno. V soklové části u terénu je nutné alespoň do výšky 15 cm nad terén použít tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu, kterou můžeme povrchově ošetřit např. mozaikovou omítkou.

Aby do celého systému předvěšené fasády nemohli proniknout např. hlodavci, je nutné těsně uzavřít spodní prostor perforovaným hliníkovým plechem.

Výroba na zakázku pro konkrétní projekt

Pro realizaci originálních nápadů architekta nebo pokud jsou v případě rekonstrukce pevně dány stávající rozměry budovy a standardní velikosti desek nevyhovují, je možné vyrobit formáty přizpůsobené konkrétnímu projektu.

Také je možné nabídnout kromě standardních povrchů navíc prakticky všechny barevné odstíny speciálních glazur. Může se vybírat z více než 15.000 "receptur na glazury" a využít přitom osvědčené zkušenosti z výroby keramiky. U neglazovaných celoprobarvených keramických desek není barevná paleta možností tak široká jako u glazur, přesto i zde se nabízejí možnosti zakázkové výroby a úprava standardních barevných odstínů.

Hydrotect, čistě špičkový výkon

S jedinečným zušlechtěním povrchu pomocí "Hydrotect" se keramika změnila z klasického architektonického prvku na vysoce moderní a kvalitní produkt. Fotokatalyzátor v neviditelné horní vrstvě povrchu glazovaných i neglazovaných desek poskytuje keramice zcela nové vlastnosti: jednak antibakteriální účinek, který zamezuje růstu řas, mechů a hub, jednak "podtékání" vody pod nečistotami a jejich splachování. Známé charakteristiky, jako je pevnost rozmanitost formátů, struktury, barev a jejich stálosti a dlouhodobé životnosti, zůstávají přitom zachovány. Obklady Hydrotect lze použít prakticky v jakémkoli oboru architektury.

Jak Hydrotect funguje

Fotokatalyzátor "vpálený" do povrchu desek je vyroben na bázi oxidu titaničitého. Tento katalyzátor zprostředkuje reakci světla, kyslíku a vzdušné vlhkosti. Kyslík, který desky bezprostředně obklopuje, se přeměňuje na "aktivní" kyslík. Ten je schopen rozkládat mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a houby. Katalýza současně působí na překonání povrchového napětí vody, jakmile přijde do kontaktu s keramikou. Efekt přesně odpovídá účinku, který lze jinak dosáhnout pouze pomocí tencidů, obsažených v čisticích prostředcích. Jestliže se na povrch keramiky dostane voda (např. při dešti), vklouzne pod nečistoty, uvolní je a spláchne dolů. (viz obr.5)

Hydrotect pro fasády

Z uvedeného vyplývají výhody zejména při použití na fasádních deskách. Tam je totiž bezplatně k dispozici přirozená síla slunce, větru a deště - především déšť zajistí aktivní čištění. V neposlední řadě se jedná i o nejefektivnější řešení v boji proti řasám. Protože fasádní keramika zušlechtěná produktem Hydrotect má antibakteriální účinky, potlačí růst řas, hub a mechů. Déšť a vítr zajistí to ostatní: "samočištění oplachem". Budovy si zachovají o hodně déle svůj estetický vzhled a architektura svůj efekt. Pro správu budov je Hydrotect pozitivní investicí, protože výrazně sníží náklady na čištění a údržbu oproti běžnému stavu

Hydrotect fasády pro čistotu ovzduší

Antibakteriálnost díky tvorbě kyslíku, který se vytváří na povrchu desek díky trvalé přítomnosti TiO2, a jeho reakci se světlem, vodou a kyslíkem zajišťuje zdravější klima okolního prostředí. Tento efekt se dá přirovnat k tomu, že zhruba 1000 m2 fasády Hydrotect vykoná stejnou službu pro čistotu ovzduší jako přibližně 70 středně vzrostlých stromů. Na toto smělé tvrzení má německý výrobce Deutsche Steinzeug certifikát z akreditované zkušebny.

Tato vlastnost jistě stojí za úvahu při dnešní masivní výstavbě v centrech měst, kde se s čistotou ovzduší vede díky automobilové dopravě a mnohdy i průmyslu nerovný boj. Navíc ploch pro výsadbu stromů jako přirozených filtrů ovzduší díky nové zástavbě také ubývá.

KerAion K8 - viditelné uchycení - standardní formáty : 60x60,60x90,90x90 cm

Upevnění fasádních desek KerAion se provádí pomocí háčků "K8" z nerezové oceli. Háčky se s hliníkovou spodní konstrukcí spojují nýty z nerezové oceli. Aby se zabránilo bočnímu posunu a nucenému namáhání při měnící se zátěži působené větrem, jsou fasádní desky měkce uloženy. Toto měkké uložení se dosahuje oddělením materiálu od spodní konstrukce samolepicími podložkami z pěnové hmoty, odolnými vůči vlivům povětrnosti.


Kera Twin K15/K18 - skryté uchycení - standardní formáty : výškové moduly 20,25,30,35,40cm
délka se vyrábí v rozmězí od 392 mm až do 1192 mm dle projektu
tloušťka desek v délce do 60 cm je 15 mm ,do 120 cm 18 mm

Upevnění fasádních desek KeraTwin K15/K18 se provádí pomocí háčků "KT" z nerezové oceli, umístěných v průběžných štěrbinách na bocích fasádních desek. Háčky se s hliníkovou spodní konstrukcí spojují nýty z nerezové oceli. Aby se zabránilo klapání a namáhání při měnící se zátěži působené větrem, jsou fasádní desky měkce podepřeny. Toto měkké podepření se dosahuje oddělením materiálu od spodní konstrukce rovněž samolepicími podložkami z pěnové hmoty, odolnými vůči vlivům povětrnosti.Kera Twin K20 - skryté uchycení - standardní formáty : výškové moduly 20,25,30,35,40cm
délka se vyrábí v rozmězí od 392 mm až do 1342 mm dle projektu
tloušťka desek je 20 mm

Fasádní desky KeraTwin K20 jsou vyrobeny s průběžnými drážkami na zadní straně, za které je tyto desky možné zavěsit k vylisovaným šablonám ze slitiny hliníku. Hliníková šablona je připevněna ke svislým nosným T profilům pomocí nerezových nýtů nebo samopřezných šroubů. Tyto šablony mají v sobě integrováno pružné perko pro zajištění měkkého uložení desky na nosnou konstrukci.


KerAion Sika Tac Panel - skryté uchycení - standardní formáty 60x60,60x90,90x90,90x120 a 120 x 120cm

Upevnění fasádních desek KerAion se provádí pomocí elastického tmelu Sika na spodní konstrukci z vysoce pevnostní slitiny hliníku. Lepený materiál (spodní konstrukce a fasádní desky) musí být očištěný, suchý a odmaštěný. Plochy se proto předem ošetřují přípravky Sika Cleaner a Sika Primer. Na vyčištěný a napenetrovaný profil se nalepí montážní oboustranně lepicí páska Sika, která se osazuje po celé délce svislých nosných profilů. Podél montážní pásky se na profil nanáší trojúhelníkovou tryskou pomocí ruční nebo pneumatické pistole polyuretanové lepidlo Sika Tac Panel. Po dobu 24 hod než vyzraje polyuretanové lepidlo je deska zajištěna oboustranně samolepicí páskou.


 
 
Reklama