Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kvalita, za kterou si stojíme

ADFORS Vertex® – značka profesionálů již více než 25 let

Podcenit kvalitu se nevyplácí. A to vy, profesionálové, víte moc dobře. Právě z tohoto důvodu také určitě tušíte, že použitím nekvalitní mřížkové tkaniny zapříčiníte nedostatečnou pevnost povrchové úpravy zdi. Už po několika týdnech od dokončení stavby se v takovém případě začnou vlivem zrání omítky, střídání teplot, větru nebo například pohybu izolačních desek objevovat praskliny.

Praskliny způsobené absencí perlinky
Praskliny způsobené absencí perlinky

Je tedy bez pochyb, že investice do kvalitní perlinky se vám vrátí v podobě snadné aplikace, pevnosti, soudržnosti a odolnosti stavby vůči prasklinám řadu let.

Synonymem kvality v oblasti sklovláknitých perlinek je pro nás jednoznačně ADFORS Vertex®. Pro vaši spokojenost a s ohledem na standardy dané externími normami, jež vedou k certifikaci perlinky na našich prodejních trzích (např. ČSN EN 13496, ČSN ISO13934-1 nebo ETAG 004), kontrolujeme v průběhu výrobního procesu nespočet parametrů, které musí finální výrobek splňovat, aby vyhověl vašim potřebám v reálných podmínkách.

Na základě normy ETAG 004 pro vás například zkoušíme pevnost a protažení perlinky jak ve stavu dodání, tak i v alkalickém tříiontovém prostředí odpovídajícímu reálným podmínkám omítky/potěru. U mnoha kontrolovaných parametrů jsme na sebe přísnější, než stanovuje norma samotná. Proto jsou naše interní rozmezí kvality výrobku užší, než pro všechny výrobce sklovláknitých mřížových tkanin stanovuje norma.

Přehled certifikovaných sklovláknitých mřížek


Certifikace perlinek ADFORS Vertex®

Co se samotné certifikace týče, sklovláknité mřížky vyráběné pro použití v ETICS (venkovních zateplovacích systémech), jsou certifikované a označené CE značkou. Obecně pro sklovláknité mříže neexistuje harmonizovaná norma. Certifikace se tedy provádí na základě evropského dokumentu pro posuzování (EAD).

EAD je dokumentací metod a kritérií přijatých v Evropské organizaci pro technické posuzování (EOTA). Metody a kritéria se shledávají jako použitelné pro posouzení vlastností stavebního výrobku ve vztahu k jeho základním vlastnostem. Na základě EAD se vydává Evropské technické posouzení (ETA), které vede k označení výrobku CE značkou.

K certifikovaným typům tkanin pak přidáváme Prohlášení o vlastnostech (DoP). Prohlášení popisuje veškeré parametry, které byly měřeny a u kterých garantujeme jejich maximální nebo minimální hodnoty a tolerance.


Každý typ perlinky má navíc svůj vlastní technický list, kde jsou uvedené hlavní parametry, jež musí splňovat. Technické listy vám rádi zašleme na vyžádání. Na našich webových stránkách v katalogu ADFORS Vertex® navíc najdete základní informační listy perlinek, přesvědčte se na www.adfors.com/eu/cz.


SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
logo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Společnost ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Zaměřuje se na stavebnictví a průmyslové obory, kde nabízí řešení založená na kompletním portfoliu textilních technologií a technologií tužení s využitím sklovláknité ...