Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pasivní dřevostavba RD založená nad terénem s izolací minerální vlnou

Datum: 22.7.2012  |  Autor: akad. arch. Aleš Brotánek

Dvougenerační dům stavěný za vesnicí. Forma je určena svažitostí terénu a disproporcí v požadavcích na větší objemem prostoru v přízemí a menším pro patro. Za těchto okolností pro pasivní dům se ukázala nejpraktičtější linie zvlněné ozeleněné střechy vynořující se ze svahu, na níž navazuje druhá linie hospodářského zázemí.

Jedná se o objekt s difuzně otevřenou skladbou s použitím minerální vaty jako izolačního materiálu. Menší přízemní část je bezbariérová, větší dvoupatrová část domu je vhodná pro obývání a návštěvy. Na severní straně najdeme vstup se závětřím a integrovaným nevytápěným zázemím úložných prostorů. Dům s velkým pozemkem vyžaduje i odpovídající zázemí nevytápěných objektů (sklep, přístřešky, dílna a garáž), které tvoří samostatné křídlo, které vytváří polouzavřený intimní dvorek jako protiváha rozlehlé parcely.

Místo:Březí u Milevska
Autor projektu: Akad.Arch. Aleš Brotánek, Ing.arch. Jan Praisler
Realizace:studie 2004, realizace 2005–7

Umístění a celkové pojetí stavbyStavba je zamýšlená jako dům stavěný na klidný důchod. Nachází se za vesnicí ve svažitém terénu, z něhož vyrůstá ozeleněná vlna střechy a hospodářského zázemí. Jedná se o objekt inspirovaný možnou aplikací použití slámy jako izolačního materiálu, ale který nakonec skončil volbou běžné minerální vaty. Je se zemním filtrem na likvidaci odpadních vod. Formotvornou se stala disproporce mezi větším objemem prostoru potřebným v přízemí a menším pro patro, ze kterého nejpraktičtěji vyšla mírná vlna střechy vynořující se ze svahu. Menší přízemní část je schopna sloužit jednomu členu rodiny v důchodovém věku bez bariér, větší dvoupatrová část domu pro obývání a návštěvy. Ze severní strany je vstup se závětřím a integrovaným nevytápěným zázemím úložných prostorů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dům s velkým pozemkem, je k němu navrženo odpovídající zázemí nevytápěných objektů (sklep, přístřešky, dílna a garáž), které tvoří samostatné křídlo, takže vzniká polozavřený intimní dvorek s hospodářským celkem jako protiváha rozlehlé parcely. V severozápadním cípu je ve svahu zapuštěný sklep.

 • založený nad terénem ve svažitém profilu s centrální zděnou nosnou stěnou sloužící jako pasivní akumulátor stabilizující setrvačnost vnitřního prostředí
 • menší přízemní část je schopna sloužit jednomu členu rodiny v důchodovém věku bez bariér, větší dvoupatrová část domu pro obývání a návštěvy

Konstrukční řešení

Konstrukce obvodového pláště je fošinkový skelet zavětrovaný OSB deskami a dotěsněný přetmelením a přelepením. Výplň tvoří minerální vata uzavřená závětrnou kontaktní fólií. Na povrchu fasády se střídají plochy heraklitu s omítkou a prkenným záklopem na místech exponovanějších. Vlny střech tvoří lepené obloukové vazníky s odvětrávaným prostorem 160 mm pod souvrstvím vegetace a s výrazným přesahem šikmo podbitých říms chránících dům ve zdejších sychravých větrných dnech s častými námrazami v zimě. Celá obytná stavba je založena nad terénem na pilířkách kromě středové hlavní nosné stěny a místnosti pro technologii vytápění. Tyto části jsou na klasických základových pasech tepelně odizolovaných do nezámrzné hloubky a nad nimi je zdivo z plných (nelehčených) cihel. Vnitřní příčky z vápenopískových cihel a hliněné omítky v interiéru plní funkci tepelného setrvačníku včetně (50 mm) tlusté betonové vrstvy ve skladbě podlah. Spolu s vnitřními omítkami (70 mm) doplňují akumulační hmotu stavby. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro příjemný ustálený komfort trvalého pobývání i v horkých letních dnech bez klimatizace. Okolní doplňkové nevytápěné hospodářské stavby a garáž jsou s žebrových tvárnic jako optimálního materiálu na stavby založené na terénu, pokud je není třeba dodatečně izolovat.

Provedený test těsnosti dosáhl hodnoty 0,61 s objevením nedostatku v těsnosti vymetacích dvířek komína, která je nutno přelepit hliníkovou páskou pokaždé, když dojde k jejich revizi.

Hlavní izolační materiál – minerální vlna 300–350 mm
Nosné obvodové stěny – fošinkový skelet z profilů 125×50 mm + OSB desky s vnitřní jílovou omítkou tl. 70 mm. Vnější opláštění kombinovaný modřínový obklad a vápenná omítka na heraklitu.

Energetický koncept

 • teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla
 • zemní registr pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu
 • solární kolektory na ohřev TUV propojeny s vytápěním
 • integrovaný zásobník tepla (IZT) s elektrospirálami na nouzový dohřev
 • krbová kamínka se spalováním biomasy – Golemek 9/5 kW s ohřevem TUV
 • ústředna a regulace
 • hospodaření s odpadní vodou řeší lokální čistička s jezírkem na akumulaci vody k zalévání

Skladby dominantních konstrukčních prvků

S1 – vnější obvodová stěna – omítky
 • vnější vápenný nátěr STRASSERVILE
 • omítka z MULTIBATU (vápenný hydrát) tl. 20 mm (hlazená pouze lžící)
 • rabicové pletivo
 • záklop deskami HERAKLIT tl. 25 mm + spoje na PU lepidlo ICEMA 145/31
 • diagonálně kladená prkna SM (45°) 20×100 mm, à 350 mm – odvětrávaná mezera
 • závětrná difúzní fólie TYWEK SOFT nebo OMEGA-ISOCELL
 • konstrukce vnější – svislé latění 60×40 mm, vnitřní – sloupky 140×50 mm
 • minerální vlna tl. 350 mm
 • desky OSB 3 tl. 12 mm + spoje – trvale elastický parotěsný tmel (BUTYLEN, BITUMEN) s lepicí páskou AIRSTOP FLEX
 • latění 20×50 mm po 500 mm – vedení instalací
 • diagonální latění 20×20 mm po 50 mm
 • rabicové pletivo
 • hliněná omítka 50 + 20 = tl. 70 mm
S2 – vnější obvodová stěna – modřínový obklad
 • záklop modřínovými (MD) palubkami typu VARIANT
 • svislé latění 50×20 mm cca po 700 mm
 • diagonálně kladená prkna SM (45°) 20×100 mm, à 350 mm – odvětrávaná mezera
 • závětrná difúzní fólie TYWEK SOFT nebo OMEGA-ISOCELL
 • konstrukce vnější – svislé latění 60×40 mm, vnitřní – sloupky 140×50 mm
 • minerální vlna tl. 350 mm
 • desky OSB 3 tl. 12 mm + spoje – trvale elastický parotěsný tmel (BUTYLEN, BITUMEN) s lepicí páskou AIRSTOP FLEX
 • latění 20×50 mm po 500 mm
 • diagonální latění 20×20 mm po 50 mm – vedení instalací
 • rabicové pletivo
 • jílová omítka tl. 60 mm
Řez
Řez
1. NP
1. NP
2. NP
2. NP

Identifikační údaje stavby

 1. Název stavby : Dřevostavba blízká RD založená nad terénem s izolací minerální vlnou
 2. Autoři projektu: Akad.arch. Aleš Brotánek, Ing.arch. Jan Praisler
 3. Zastavěná plocha*: 163 m2
 4. Užitná plocha*: 181 m2
 5. Obestavěný prostor*: 835 m3
 6. Náklady stavby RD**: 5 mil. Kč
 7. Měrná potřeba tepla na vytápění: 16,7 kWh/m2/rok
 

Hodnotit:  

Datum: 22.7.2012
Autor: akad. arch. Aleš Brotánek   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)