Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Vrstvené bezpečnostní sklo v otvorových výplních

Sklo jako mechanický zábranný systém

Z policejních statistik vyplývá, že 37 % veškerých vloupání je uskutečněno okny. Pokud se zaměříme na mechanické zábranné systémy, jedním z možných řešení je bezpečnostní sklo. Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla STRATOBEL a STRATOPHONE od AGC Glass Europe.

Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků, rekreačních a komerčních objektů. Z policejních statistik vyplývá, že 37% veškerých vloupání je uskutečněno okny a hodnota škod způsobených krádežemi vloupáním činila v roce 2010 2,3 biliónu Kč. Jak ochránit majetek a případně i zdraví občanů?

Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla STRATOBEL / STRATOPHONE od společnosti AGC Glass Europe (dále jen AGC).

Vrstvené sklo (někdy nepřesně označované jako lepené či pod starým obchodním názvem Connex) se skládá ze dvou či více tabulí skla a jedné či více polyvinylbutyralových mezivrstev (PVB fólií), které se vyznačují mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití skla zůstanou střepy přichyceny k fólii a nerozletí se samovolně do okolí. Struktura složení (počet mezivrstev a skleněných tabulí) pak určují úroveň bezpečnosti z hlediska ochrany osob a majetku.

Vrstvená skla s PVB fólií mají vlastní systém značení (např.: 33.2; 66.1, 88.4). První dvě číslice udávají tloušťku tabulí skla v mm, třetí číslice, oddělená tečkou, značí počet PVB folií mezi tabulemi skla. U jedné PVB folie se počítá s tloušťkou 0,38 mm.

Příklad:
* Sklo označené 66.2 je složeno ze dvou tabulí skla o tloušťce 6 mm, svrstvených pomocí dvou PVB folií o celkové tloušťce 0,76 mm; některé země označují bezpečnostní vrstvené sklo celkovou tloušťkou, která činí 12,76 mm (značka: 12.76 vs. Stratobel 66.2),
* Izolační dvojsklo označené 4–15–66.2 je složeno z jednoduchého skla o tloušťce 4 mm, distančního rámečku o šířce 15 mm a vrstveného bezpečnostního skla Stratobel ve složení 66.2.

Příklady složení skla STRATOBEL

Hlavním principem Stratobelu je možnost různé skladby skel a PVB fólií s cílem vyhovět veškerým požadavkům na bezpečnost.

U otvorových výplní v zásadě rozlišujeme několik základních požadavků na ochranu osob a majetku:

1. Ochrana před úrazy a pády
a) ochrana před řeznými ranami a poraněním
- složení: 2 tabule skla a 1 PVB fólie
b) ochrana před propadnutím sklem
- složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie

2. Ochrana proti ručně vedenému útoku
a) základní stupeň ochrany - ochrana před vandalismem (např. házení kamenů)
- složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie
b) střední stupeň ochrany - ochrana proti vloupání
- složení: 2 tabule skla a nejméně 4 PVB fólie

Ochrana před propadnutím sklem se testuje dle normy ČSN EN 12 600 kyvadlovou zkouškou. Ochrana před vandalismem a vloupáním se testuje dle normy ČSN EN 356 pádovou zkouškou, resp. zkouškou sekerou.

Testování a klasifikace skla Stratobel
Obvyklé aplikace Normy a zkoušky Klasifikace dle normy
Výplně oken a dveří

Kyvadlová zkouška

Tento test simuluje náraz lidského těla do vrstveného skla. Záměrem je předejít zranění. Zkouška se provádí v normě EN 12 600.
Norma EN 12 600
Třídy:
1B1 - 33.2, 44.2, 55.1*)
2B2 - 33.1, 44. 1
*) Složení skla např. 33.2 znamená 2 tabule skla o síle 3 mm spojené 2 PVB fóliemi (síla 0,76 mm)
Celoskleněné dveře, sprchové kouty, schodiště, balustrády
Přízemní prosklené části domu, obchodní budovy, administrativní budovy, výlohy
Pádová zkouška

Tento test simuluje náraz
tvrdého předmětu do vrstveného skla a určuje
odolnost skla proti rozbití. Zkouška se provádí v normě EN 356.
Norma EN 356
Třídy:

P1A - 33.2
P2A - 33.2, 44.2
P3A - 33.4
P4A - 33.4, 44.4
P5A - 44.6
Samostatně stojící domy a přízemní okna v obchodních budovách a v administrativních objektech
Obchody, sklady s cenným zbožím
Objekty na exponovaných místech, banky, galerie, klenotnictví, muzea

Zkouška sekerou

Tato zkouška určí počet
identických úderů sekerou
potřebných k vytvoření otvoru o rozměrech 40x40 cm.
Zkouška se provádí v normě
EN 356.
Norma EN 356
Třídy:
P6B, P7B, P8B
vícevrstvá struktura - více informací u výrobce

Protože okna propouští do interiéru nejen světlo a teplo, ale i nepříjemné zvuky, AGC ve své škále nabízí také skla STRATOPHONE. Jedná se o bezpečnostní vrstvená skla se speciální akustickou fólií. Díky ní vrstvené sklo kromě základní bezpečnostní funkce poskytuje také zvýšenou protihlukovou izolaci. V případě vysokých požadavků na protihlukovou izolaci je možné dosáhnout vzduchové neprůzvučnosti izolačního dvojskla až 51 dB. Tohoto parametru je docíleno použitím dvou vrstvených skel STRATOPHONE v izolačním dvojskle.

Vrstvené bezpečnostní sklo STRATOBEL/STRATOPHONE je z hlediska bezpečnosti a odolnosti proti vloupání rozhodně efektivnějším řešením v porovnání s nákladnými, na údržbu náročnými a často neestetickými ochrannými systémy, jakými jsou různé nalepovací fólie či mříže. Důkazem je neustále a rychle rostoucí podíl vrstveného bezpečnostního skla v otvorových výplních (viz tabulka číslo 1.).

Tabulka číslo 1.: Podíl vrstveného skla v oknech v Evropě
Francie Německo Polsko Česko
% podíl vrstveného skla v oknech 38% 37% 14% 12%

Z uvedených čísel je patrné, že ve srovnání se západní Evropou je použití vrstvených bezpečnostních skel v oknech v České republice zatím na poměrně nízké úrovni a můžeme tedy čekat postupný nárůst aplikací vrstvených bezpečnostních skel v otvorových výplních.


Více informací nejen o vrstvených bezpečnostních sklech naleznete na webových stránkách společnosti AGC Glass Europe www.YourGlass.com nebo nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese petra.chrudimska@eu.agc.com.


AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
logo AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Firma je součástí nadnárodního koncernu AGC Group a je největším výrobcem plochého skla ve střední a východní Evropě. Vyrábí ploché sklo zejména pro stavebnictví (exteriérové zasklení a interierové dekorace), automobilový průmysl a další odvětví (doprava, ...