Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Otvorové výplně jako součást stavebního díla: Návrh

následující text předchozí text

Okna, stejně jako ostatní díly stavby, musejí být plně funkční jako součást stavby, a nikoliv pouze jako výrobek. Okamžikem zabudování do stavby přestává být otvorová výplň pouhým výrobkem a začíná se na ni odteď vztahovat zákon 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jakož i související vyhlášky, například vyhláška 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby spolu s dalšími změnami. Prakticky to znamená, že vše, co bylo o otvorových výplních řečeno až k tomuto místu, může být beze zbytku splněno, avšak při nesprávném zabudování do stavebního díla nemusí toto vše být nic platné, protože jako nedílná součást celého stavebního díla nesprávně namontovaný výrobek nebude plnit svou funkci a navíc může stavební dílo jako takové podstatně znehodnotit.

Proto je nutné dbát na:

  • správný návrh otvorové výplně s ohledem na celkové podmínky, jež se budou v konkrétním stavebním díle a jeho okolí vyskytovat;
  • kvalitu zabudování oken a dveří.

Obojí se hodně podceňuje, obzvláště tam, kde se jedná o akce menšího rozsahu. Ale běžně se lze s podceněním či bagatelizováním těchto zásad setkat i v těch případech, kdy sice jde o rozsáhlé dílo, ale investor si nesjedná odbornou pomoc – typicky u většiny výměn oken v panelových domech.

Od února 2011 je v platnosti technickonormalizační informace TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Byť jako TNI má pouze doporučující a informativní charakter, obsahuje řadu důležitých pravidel, jejichž respektování je podmínkou úspěšně provedené montáže otvorové výplně do stavebního otvoru.

Návrh otvorové výplně

Pořízení nebo výměna otvorových výplní rozhodně nejsou lacinou záležitostí. Navíc kvalita a technické vlastnosti hrají podstatnou roli při vnímání pobytu v obytných prostorách budovy. Proto je potřeba jejich výběru věnovat odpovídající pozornost. Podrobně jsme se touto problematikou zabývali již v předchozích kapitolách. Zde proto pouze velmi stručná zmínka, na co je potřeba se zaměřit při výběru oken a dveří.

Následující části vysvětlují jednotlivé parametry otvorových výplní, aspekty jejich návrhu a další aplikace:

Teplo a zasklení

Průvzdušnost

Výměny oken obecně

Ovládání oken

Únosnost, mechanická odolnost a odolnost proti statickému namáhání

Akustika a zvukověizolační vlastnosti

Vzduchotěsnost a vodotěsnost

Vlastní návrh otvorové výplně

Po prostudování této kapitoly je již možné přikročit k montáži, tedy ke kapitole Zabudování do stavebního díla – montáž.

následující text předchozí text
 
 
Reklama