Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vlastní návrh otvorové výplně

následující text předchozí text

Na základě výčtu skutečností uvedených v této kapitole nelze než doporučit, aby návrh nových oken nebo výměny oken starých vypracoval projektant nebo odborník s příslušnou kvalifikací (autorizace v rámci ČKAIT, energetický expert a podobně). Od takto kvalifikované osoby by měl před výrobou i před uzavřením smlouvy o dílo vzejít návrh parametrů otvorové výplně včetně řešení všech detailů při respektování daného tvaru ostění, nadpraží i parapetů. Zároveň by měl projektant určit po dohodě se zhotovitelem otvorových výplní způsob jejich otevírání. Tyto detaily musejí být řešeny ve vztahu ke všem požadavkům (statická stabilita, vodotěsnost, parotěsnost, vzduchotěsnost, zvukotěsnost, minimální povrchová teplota v interiéru atd.).

 
 
Reklama