Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Průvzdušnost

následující text předchozí text

Při výměně otvorových výplní mohou nastat různé nebezpečné případy, z nichž skutečně závažné jsou dva:

Plynové spotřebiče v domě

Pokud jsou v domě plynové spotřebiče a nejsou dostatečně odvětrány, může dojít k vypálení kyslíku v místnosti. To má za následek zvýšenou koncentraci CO (oxidu uhlíku) ve vzduchu, což vede ke ztrátě vědomí obyvatel a bohužel dochází i k případům úmrtí. Podceňování této skutečnosti rozhodně není namístě, případů se vyskytuje čím dál tím více.

Zvyšování relativní vlhkosti vzduchu

Druhým životu nebezpečným důsledkem výměny oken za velmi těsná může být to, že dojde ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v místnosti a následné kondenzaci vodní páry. Ta může vyústit ve tvorbu plísní, jež mohou být karcinogenní a snižují imunitu. Zejména u starších lidí a dětí to může mít katastrofální následky. Případně může docházet ke kondenzaci na dřevěných konstrukčních prvcích a v důsledku toho k napadení těchto prvků hnilobou a postupně k totální destrukci nosných dřevěných částí stavby. Jsou známy případy pádu dřevěných stropů vyvolané hnilobou způsobenou změnami ve větrání. Obvykle se to stává po nahrazení lokálních topidel na pevná paliva za etážové, případně za elektrické akumulační vytápění.

Plísně se před výměnou oken v určitých bytech nevyskytovaly, k jejich vzniku došlo až výměnou oken s následným snížením intenzity větrání, a tím i zvýšením relativní vlhkosti vzduchu v bytě. Pokud se provádí výměna oken v domech postavených v dřívějších dobách tradiční technologií s použitím dvojitých nebo zdvojených dřevěných oken, byly tepelnětechnické vlastnosti budovy v souladu s intenzitou přirozené výměny. vzduchu, kterou bohatě zabezpečovala právě netěsná stará okna. Jakmile však dojde k utěsnění dosud průvzdušné obálky budovy výměnou oken, typicky za plastová – jsou příklady dnes už nesčetného množství panelových domů – , přirozená výměna vzduchu ustane. V důsledku toho dojde ke kumulaci vzdušné vlhkosti a místa, která i dříve byla stejně nevyhovující z pohledu výskytu tepelných mostů, jsou při zvýšení relativní vnitřní vlhkosti náhle vystavena kombinaci takové povrchové teploty a vlhkosti, že nastanou podmínky pro kondenzaci vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.

následující text předchozí text
 
 
Reklama