Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výměny oken obecně

následující text předchozí text

K výměnám oken v budovách obecně:

Po dnes již několikaletých zkušenostech s výměnami oken a dveří v budovách lze vznést následující doporučení obecně platné především pro obytné budovy, ale většinou i pro budovy ostatní. Pokud dochází k výměně oken a dveří, je vždy nutno:

  1. provést zároveň i komplexní zateplení ostatních částí obálky budovy,
  2. vyřešit výměnu vzduchu v budově, v ideálním případě pomocí nuceného odvětrávání s rekuperací vzduchu.

Při celkovém zateplení je vhodné, aby všechny upravované konstrukční části měly ve výsledku srovnatelné kvalitativní parametry. Není optimální, když se investuje výrazně více do jedné části na úkor jiné.

Pokud se nebere zřetel na pravidlo úprav budovy jako celku, jakákoli prostá výměna otvorových výplní za nové (plastové, dřevěné i hliníkové) je velmi rizikovou záležitostí. Je skutečně vhodné a často i nutné opatření ke snížení energetické náročnosti budovy řešit komplexně s návazností na ostatní části obvodového pláště a větrání vnitřku budovy, a ne se rozhodnout pro pouhou výměnu oken a dveří. Navíc každá budova je svým způsobem originál, a zkušenosti z jednoho případu nelze jednoduše zevšeobecnit na všechny ostatní budovy, byť třeba stejného typu nebo stavební soustavy. Záleží též na způsobu užívání a podobně.

následující text předchozí text
 
 
Reklama