Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teplo a zasklení

následující text předchozí text

Úspora tepla

Výrobky je potřeba volit s takovým součinitelem prostupu tepla Uw, který bude na přibližně odpovídající kvalitativní úrovni a bude odpovídat kvalitě ostatních částí obálky budovy nebo takovým, jaké budou po realizaci dalších opatření ke snížení energetické náročnosti budovy.

Volba zasklení

Okno se podílí na celkové energetické bilanci budovy, nejen na úspoře tepla na vytápění. Je tedy nutné zvolit takový solární faktor zasklení, aby součinitel prostupu tepla zasklením Ug byl ve správném poměru k jeho solárnímu faktoru. Obě veličiny jsou v celkové energetické bilanci důležité. Zde hraje roli též orientace oken na různé světové strany, zasklení by mělo být navrženo v každé stěně zvlášť. V této oblasti se nelze obejít bez odborné pomoci.

následující text předchozí text
 
 
Reklama