Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Další zelená budova v ultra-nízkoenergetickém standardu vyrostla v Piešťanech

DELTA předala koncem srpna investorovi, společnosti EKOM, která vyvíjí a rovněž vyrábí bezolejové kompresory určené především do zdravotnictví, k užívání novou třípatrovou administrativní budovu spolu s parkovacím domem.

Celý areál EKOM (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Celý areál EKOM (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)

Spolupráce společností DELTA a EKOM nebyla náhodná. DELTA zrealizovala pro EKOM již v minulosti projekt skladové haly v dohodnutých investičních nákladech a také pevně stanoveném termínu.

Investor, společnost EKOM, který do celého světa vyváží ekologické kompresory, zejména pro čistou dentální a lékařskou techniku, spontánně souhlasil s ekologickou výstavbou tohoto administrativního centra,” řekl úvodem Ing. arch. Adam Cifra ze společnosti DELTA. S ohledem na životní prostředí jsou realizovány i čtyřpatrové garáže u této administrativní budovy: „Proč zabírat drahocennou plochu pro pozemní parkování?” říká Adam Cifra.

Erik Štefanovič, jednatel DELTA k projektu této promyšlené kancelářské budovy upřesnil: „Architektonická studie budovy se začala připravovat již v srpnu 2016. Přesně po dvou letech se může vedení společnosti pyšnit novými kancelářskými prostory. Architekti DELTA se při návrhu a řešení prostor soustředili na vytvoření zdravého a komfortního prostoru pro zaměstnance firmy s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu, dostatečným osvětlením a tepelným komfortem v zimě i v létě. Architekti DELTA odvedli při návrhu této budovy skvělou práci.

Administrativa a parkovací dům (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Administrativa a parkovací dům (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Atrium (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Atrium (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)

Atrium

Hlavní budova má obdélníkový půdorys a je postavena jako zelená budova v ultra-nízkoenergetickém standardu. Těleso budovy tvoří obálku kolem centrálního atria, které je nositelem vícero funkcí. Hlavně v létě slouží k odpočinku ve stinném prostředí s čerstvým venkovním vzduchem. Vzduch zde mírně, ale spontánně cirkuluje na základě teplotního spádu mezi dnem atria a vodorovným skleněným záklopem nad tělesem budovy. Ten je cca. 40 cm nad střechou, a svojí plochou přesahuje stěny atria. Atrium je pak dobře větrané, a neprší do něho.

Jinou důležitou rolí atria je lepší prosvětlenost budovy denním světlem. Za dne sem proniká přirozené světlo z oblohy, což reprezentuje osvětlenost 3 000 až 10 000 luxů (pro srovnání: běžné kancelářská osvětlenost je cca 300–400 lx). Atriovými okny jsou prosvětlené chodbové a sdružovací prostory. V atriu jsou zároveň situované balkony kuchyněk.

Nízkoenergetický standard A1

Podle zákona o energetické náročnosti budov je daný objekt klasifikovaný do třídy A1 (Škála energetických tříd podle globálního ukazovatele – primární energie v kWh/m2/a), což znamená že budovu můžeme charakterizovat jako ultra-nízkoenergetickou. Toto hodnocení bylo dosaženo díky použití materiálů, výrobků, a konstrukcí s tepelně technickými vlastnostmi, které převyšovaly minimální požadavky na obálkové konstrukce spolu v kombinaci s technickými zařízeními v budově a využitím obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo vzduch-voda, řízené větrání s rekuperací, aktivace betonového jádra – vytápění/chlazení, plynová kotelna, která doplňuje tepelné čerpadlo při nízkých teplotách).

Celý interiér je charakteristický prosklenými stěnami a působí velmi otevřeně (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Celý interiér je charakteristický prosklenými stěnami a působí velmi otevřeně (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Ukázka samostatné kanceláře (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Ukázka samostatné kanceláře (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)

Funkční zeleň venkovních stěn

Budova v době naší návštěvy nebyla ještě v plném provozu, první zaměstnance měla přivítat až v druhé půli srpna 2018 a ti si rádi na svého hostitele časem zvyknou. Stejně tak bude nějaký čas trvat, než okolo venkovních stěn vzroste trvalá popínavá vegetace. K tomu poslouží již instalovaný systém kovových lan, která obepínají otevřené fasádní plochy budovy. Také dřeviny už jsou vysazeny, takže zbývá jen počkat, až vyrostou a obepnou fasádní stěny.

Zasedací místnost (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Zasedací místnost (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)

Rostlinstvo, které obepíná fasádu a okna tak, že skrze ní neprochází přímé slunce, nejúčinněji brání přehřívání fasády a interiéru domu. Povrchové teploty domu, který je zastíněný vegetací, se blíží teplotě venkovního vzduchu.

Stínicí technika

Stínicí technika na tomto objektu má své opodstatnění celoročně a zastává více funkcí. Má zásadní vliv na tepelnou ochranu a faktickou, nikoliv jen výpočtovou, energetickou náročnost. V noci, zejména v zimě při jasné obloze, zlepší spuštěná stínicí technika tepelně izolační schopnost okna. Venkovní stínicí předměty by z energetického pohledu měly být navrhovány tak, aby nejen stínily, ale hlavně odrážely uvedené energeticky silné sálavé toky (zejména sluneční záření a studené působení oblohy) zpět k obloze.

Technická zařízení, stropní vytápění a chlazení

Budova je chráněná proti letnímu přehřívání pomocí venkovního stínění – žaluzie na prosklených fasádách. Optimální vnitřní prostředí v letním období je realizováno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. To dodává chladnou vodu do trubkových rozvodů v sálavých betonových stropních panelech (systém aktivace betónového jádra). V extrémních podmínkách může část chladicího výkonu pokrýt větrací vzduch.

Mimořádná pozornost byla věnována větrání a monitorování aktuální kvality vzduchu (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Mimořádná pozornost byla věnována větrání a monitorování aktuální kvality vzduchu (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Pohled 2 kanceláře (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Pohled 2 kanceláře (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)

Chtěli jsme v budově nasadit tepelné čerpadlo voda-voda,” řekl Ing. Roman Miklík, zodpovědný za investice a správu majetku ve firmě EKOM a pověřený dozorováním této stavby. „To se nakonec nerealizovalo pro problémy se vsakem obrovského množství vody a zdlouhavým legislativním procesem.

Kvalita vzduchu v interiéru

Mimořádná pozornost byla věnována větrání a monitorování aktuální kvality vzduchu, zejména pak hladiny CO2. Místnosti jsou podle okamžité potřeby zásobované čerstvým vzduchem, který je přiváděn ze zdvojené podlahy a následně odváděný pod stropní konstrukcí do meziprostoru v chodbách. Toto řešení zabezpečuje optimální větrání celého vnitřního prostoru.

Betonový litý strop, prakticky v celé své ploše nad kancelářskými prostory, je vybaven trubkovými rozvody pro stropní vytápění (v zimě) nebo chlazení (v létě), tzv. aktivace betonového jádra. Fyzikálně se jedná o čistý sálavý typ vytápění a v létě, kdy se stropem chladí, je sálavý princip ještě podpořen konvexí (stropem ochlazený vzduch klesá). Stropní vytápění a chlazení patří k nejvíc pozoruhodným hodnotám této stavby.

Odpočinková místnost, stravování (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Odpočinková místnost, stravování (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Kontaktní zóny (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)
Kontaktní zóny (Zdroj: DELTA, fotograf: Tomáš Haverlík)


DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Se společností DELTA získáváte partnera, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem zejména v těch citlivých oblastech jako je architektura, generální projektování, stavební management a řízení projektu, stavební dozor investora atd.