Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dřevovlákno PAVATEX nad krokvemi

Podkroví rodinných domů byla dříve vystavena nadměrnému přehřívání a neúměrně vysokým teplotám. S přírodní dřevovláknitou izolací Pavatex se výraznou měrou sníží vnitřní teploty ve prospěch obyvatel.

Bez ohledu na to, jak je uspořádaný interiér, střecha s deskami Pavatex na krokvích mnohem lépe odolává vysokým letním teplotám. Význam Pavatexu spočívá v tepelně-akumulačních vlastnostech dřevovláknitého materiálu. Oproti lehkým minerálním vláknům dřevní vlákno má schopnost akumulovat několikanásobně více tepelné energie.

Pro nadkrokevní izolaci jsou určeny dva typy desek Pavatex:

  • ISOLAIR, tl. 60 – 160 mm, λ = 0,044/0,041 W/(m.K), ρ = 200/145 kg/m3 (tloušťky 60-80 / 100-160 mm)
  • PAVATHERM–COMBI, tl. 60 a 80 mm, λ = 0,041 W/(m.K), ρ = 145 kg/m3

Potřebná tloušťka izolace se stanoví s ohledem na požadovaný součinitel prostupu tepla střešní konstrukce v návaznosti na tloušťku a typ izolace mezi krokvemi.

Dřevovláknité desky PAVATEX v zateplení střech nad krokvemi a další izolací mezi krokvemi mají oproti jiným materiálovým řešením několik výhod:

  • Izolují podkroví v létě a v zimě
  • Umožňují realizovat difúzně otevřenou konstrukci s parobrzdou v interiéru
  • Zlepšují vzduchovou neprůzvučnost
  • Při sklonu střechy 25° a více odolávají povětrnosti po dobu až 3 měsíce

Celý střešní plášť doporučujeme zakrýt doplňkovou hydroizolační vrstvou v souladu s ČSN 73 1901. Desky se kotví dlouhými vruty přes kontralatě do krokví. Osvědčily se stavební vruty pro nadkrokevní izolace TWIN UD a HT-T-FH-PT od výrovce SFS a stavební vruty RAPI-TEC od výrobce HPM-TEC.

Podrobnější informace o použití, materiálech a kotvení jsou na webu PAVATEX.

 
 
Reklama