Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zateplení podkroví deskami PAVATEX z exteriéru

Rekonstrukce zateplení podkroví s požadavkem nezasahovat do interiéru se obvykle spojuje s výměnou střešní krytiny. Zároveň přidáváme nadkrokevní izolaci ke zlepšení užitných vlastností.

Rekonstrukce zateplení podkroví s požadavkem nezasahovat do interiéru se obvykle spojuje s výměnou střešní krytiny. Zároveň přidáváme nadkrokevní izolaci ke zlepšení užitných vlastností.

Důležitou součástí je ověření kvality a další použitelnosti stávající minerální izolace mezi krokvemi. Na základě průzkumu ji vyměníme nebo vhodně doplníme. Mezi krokve se většinou vkládá pružná dřevovláknitá rohož PAVAFLEX. Celá střešní rovina se zakryje systémovou vzduchotěsnou membránou PAVATEX LDB 0,02 s malým difúzním odporem (Sd = 0,02m). Podmínkou spolehlivosti a funkčnosti je nadkrokevní dřevovláknitá izolace v minimální tloušťce 35 mm. Požadavku vyhovují materiály ISOLAIR 35 – 160 mm a COMBI 60 – 80 mm.
Tloušťka izolace se stanoví s ohledem na požadovaný součinitel prostupu tepla.

Dřevovláknité desky PAVATEX v zateplení střech nad a mezi krokvemi mají oproti jiným materiálovým řešením několik výhod:

  • Difúzně otevřená konstrukce bez parotěsné fólie
  • Zlepšují vzduchovou neprůzvučnost
  • Tepelná izolace v létě i v zimě
  • Jednoduchá montáž se vzduchotěsnou zábranou na krokvích pod izolací, odpadá pracné a nespolehlivé „omotávání“ fólie kolem krokví

Difúzně otevřená konstrukce je spolehlivá a funkční pouze s provětrávanou vzduchovou mezerou pod střešní krytinou. V případě rekonstrukcí starších podkroví je potřeba ke každému objektu přistupovat individuálně a zohlednit místní podmínky.

Podrobnější informace o způsobu rekonstrukce, materiálech, kotvení a dvou videí jsou na webu PAVATEX.

 
 
Reklama