Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podkroví s dřevovláknem PAVATEX nad POHLEDOVÝMI KROKVEMI

Pohledové krokve v interiéru jsou v poslední době stále žádanější způsob zateplování střech. Mnozí majitelé novostaveb, i starších objektů chápou dřevo jako nedílnou součást interiéru.

Dřevovláknité desky PAVATEX nad krokvemi mají oproti jiným materiálovým řešením několik výhod:
 • Konstrukce bez tepelných mostů
 • Celoplošné zakrytí bez vkládání pomocných krokví
 • Difúzně otevřená konstrukce bez parotěsné fólie
 • Vynikající vzduchová neprůzvučnost
 • Tepelná izolace v létě i v zimě

Doporučená tloušťka izolace je 240 mm. Souvrství se skládá ze dvou na sobě položených desek. Obvykle volíme desku PAVATHERM položenou na sraz na palubky a na ni hydrofobizovanou desku ISOLAIR se spojem pero-drážka pod krytinu. Součinitel prostupu tepla U je podle tloušťky tepelné izolace nad krokvemi v rozmezí U = 0,20-0,12 W/(m2.K). Fázový posun Ψ je podle tloušťky a typu tepelné izolace v rozmezí Ψ = 9,0–17,0 hodiny.

MATERIÁLOVÉ USPOŘÁDÁNÍ:
 • Palubkový záklop na krokvích min. tloušťka 18 mm
 • Vzduchotěsná parobrzdná fóle PAVATEX DSB 2, Sd = 2 m
 • Deska PAVATHERM 120 mm
 • Deska ISOLAIR 120 mm
 • Doplňková hydroizolační vrstva
 • Kontralatě
 • Kotevní vruty SFS TWIN UD a HT-T-FH-PT, délka a počet se určí statickým výpočtem
 • Latě a střešní krytina

Uvedené uspořádání má součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/(m2.K)

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Experimentální ověření udělala firma Pavatex. Klasifikaci podle normy ČSN EN 13 501-2 stanovil TaZÚS Praha, s.p., číslo protokolu PKO-18-076/AO204:

Podle rozměru krokví: RE 20 / REI 20
RE 30 / REI 30
RE 45 / REI 45

Podrobnější informace o tepelně–technických vlastnostech, požární odolnosti, materiálech a způsobech kotvení jsou na webu PAVATEX.

 
 
Reklama