Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotvení desek PAVATEX sponami

Připevňování dřevovláknitých desek Pavatex na nosnou sloupkovou konstrukci dřevostavby má pravidla a doporučení, která je potřeba dodržovat. Nejčastějším spojovacím prostředkem jsou průmyslové spony.

Průmyslové spony jsou vyrobeny z nerezového drátu. Šířka spony je 27 mm, průřez drátu je 2,10 x 0,80 mm. Povrch spony je potažen pryskyřicí, která snižuje tření při pronikání do dřeva. Ke sponkování se používají pneumatické pistole od více výrobců, například Bostitch, Haubold, BeA. Obvykle se v provozu používá nářadí, které střílí spony v rozsahu délek 75–130 mm.

Podle tloušťky desky Pavatex se použijí spony :

PAVATEX SPONA
tloušťka mm délka mm
35, 4075
52, 60100
80110
100130

Pro sponkování platí zásady:

  • Minimální hloubka zapuštění spony do nosné dřevěné konstrukce je 30 mm
  • Maximální osová vzdálenost spon je 150 mm
  • Maximální osová vzdálenost spon na okrajích, jako jsou nároží, ostění, nadpraží, parapety, základový práh a další anomálie je 125 mm
  • Minimální povolený počet spon na 1 m2 plochy je 16 kusů
  • Reálný počet spon při dodržení maximálních povolených vzdáleností je 20 ks/m2
  • Spony se střílí do každého svislého sloupku a vodorovných paždíků
  • Poloha spon vůči konstrukci je 45°, tak, aby obě nožičky nebyly ve směru vláken ani kolmo k vláknům nosných dřevěných prvků

Názorná ukázka rozmístění spon po fasádě dřevostavby, kolem otvorů a nároží, je na webu firmy INSOWOOL s.r.o.

 
 
Reklama