Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zateplení zdiva - konstrukce DIFFUSHEET „K“

Majitelé nových i rekonstruovaných zděných staveb mají někdy požadavek na zateplení objektu přírodními materiály. Certifikované souvrství DIFFUSHEET K nabízí řešení s dřevovláknitými deskami PAVATEX.

Diffusheet K je kontaktní zateplovací systém, kdy se dřevovláknité desky Pavatex pokládají přímo na zdivo stejně tak, jako často používaný EPS a MW. Protože podklad není vždy absolutně rovný a hladký, postupuje se v souladu se zásadami ETICS. Deska se podlepí po obvodu a uprostřed tak, aby lepidlo krylo 40% plochy. Lepidlo má fyzikální význam k omezení vzduchových mezer mezi stěnou a izolantem. Staticky se desky připevňují kotevními hmoždinkami, například Ejotherm STR U 2G. K podlepení se používá stejná hmota, jako je vnější povrchové lepidlo s perlinkou.

Zateplovací systém lze použít rovněž na stavby hrázděné, starší dřevostavby (například OKAL) a nové z velkoplošných CLT panelů.

Certifikované souvrství je ve dvou variantách:
  • JUB – DIFFUSHEET (omítkové souvrství Jubizol diffu, lepidlo Jubizol UltraLight Fix)
  • WEBER – DIFFUSHEET (omítkové souvrství Weber, lepidlo weber.therm clima)

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
Experimentální ověření ve zkušebně PAVUS a.s. a následné Protokoly prokazují požární vlastnosti systému JUB-DIFFUSHEET:

  • Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1+A1:2010) : B – s1, d0
  • Šíření plamene po povrchu (ČSN 73 0863) : Is = 0 mm/min
Hodnoty platí pro jakoukoliv nosnou konstrukci pod deskou Pavatex (zdivo, dřevostavba ...), všechny tloušťky desek a omítkové souvrství Jubizol Diffu.

Podrobnější informace o této variantě a dalších certifikovaných difúzně otevřených souvrstvích jsou na webu firmy INSOWOOL s.r.o.

 
 
Reklama