Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bitumenové stěrky – jednoduchá a dokonalá izolace vaší stavby

Pro správnou a dlouhodobou funkci novostaveb, ale i staveb rekonstruovaných, je bezpodmínečně nutná dokonalá izolace proti vnikající vlhkosti. Velmi účinným opatřením, díky kterému je izolace staveb spolehlivá, je aplikace asfaltových izolací.


Vedle již tradičně používaných asfaltových pásů bývají čím dál častěji používány i hydroizolační stěrky na bázi bitumenů, které přináší oproti pásům celou řadu výhod.

Bitumenové stěrky PCI Pecimor lze použít pro izolaci základů, vnějších i vnitřních ploch podzemních konstrukcí a pro izolaci všech vodorovných i svislých ploch. Bitumenové stěrky se uplatňují jako bezešvá hydroizolace, se kterou není problém snadno a s minimálním rizikem následných poruch izolovat i značně členité plochy. Ochranný účinek stěrek je naprosto srovnatelný s asfaltovými pásy a lze je použít jako ochranu proti zemní vlhkosti, netlakové nebo i tlakové vodě (i agresivní), a dokonce i proti radonu.

Hlavní výhody bitumenových stěrek PCI Pecimor:

  • Dlouhá životnost. V průběhu času nekřehnou a nelámou se jako asfaltové pásy. Spolehlivě izolují tlakovou vodu do 3 m, netlakovou prosakující vodu (i agresivní) a zemní vlhkost, a dokonce i radon.
  • Tvoří jednolitý hydroizolační systém bez spojů, které jsou nejčastější příčinou poruch asfaltových pásů. Ideální pro členité povrchy a pro snadné utěsnění prostupů konstrukcemi, optimální a jednoduché napojení na vodorovné izolace, velice snadné a spolehlivé utěsnění detailů, vpustí atd.
  • Dají se aplikovat na suchý i vlhký podklad, který může být i výrazně nerovný (oproti podkladu pod pásy).
  • Dokonale celoplošně přilnou k podkladu, nevytváří místa s bublinami a vzduchovými mezerami, jsou trvale pružné a proto snadno překlenují dodatečně vzniklé trhliny v podkladní konstrukci.
  • Jsou vhodné pro ruční i strojní zpracování. Zejména při strojním zpracování výrazně roste produktivita, která předčí i rychlost kladení pásů.Bitumenové stěrky jsou velmi jednoduché na zpracování a dají se zpracovávat jak ručně pomocí zubových hladítek, tak strojně pomocí zařízení Airless. Proti klasickým asfaltovým pásům odpadá množství spojů, přesahů, prořezů a odpadu. Řešení detailů, prostupů a napojení na přilehlé konstrukce (při použití pásů složitých – přesahy, zpětná napojení atd.) je výrazně jednodušší a spolehlivější. Stěrky dokážou nahradit asfaltové pásy dokonce i v odolnosti proti prorůstání kořínků nebo v nepropustnosti radonu. Při aplikaci dochází k dokonale celoplošnému přilnutí k podkladu, přičemž nevznikají místa s bublinami a vzduchovými mezerami. Po vyschnutí jsou stěrky trvale pružné, a proto snadno překlenují i v podkladní konstrukci dodatečně vzniklé trhliny. Jsou také ideální pro lepení tepelných izolací pod úrovní terénu, protože zabrání vzlínání vlhkosti za izolantem a zároveň zaručí dokonalou přilnavost k asfaltovým pásům.

Bitumenové stěrky PCI Pecimor se nanášejí na pevný a soudržný podklad. Ten musí být zbavený prachu, odbedňovacích olejů a jiných separačních vrstev. Podklad by měl být suchý, ale může být i mírně vlhký (povrch může být matně vlhký). Zejména při izolaci staršího zdiva je výhodou, že podklad nemusí být dokonale rovný (jako pod asfaltové pásy), ale je výhodné ho částečně vyrovnat (např. hrubě zatřít cementovou omítkou), čímž se výrazně sníží spotřeba izolační stěrky. Porézní minerální podklady je nutno před aplikací stěrky vždy napenetrovat. V koutech se obvykle provádějí fabiony a rohy a ostré hrany se zabrousí tak, aby bylo při aplikaci dosaženo potřebné vrstvy izolační stěrky.

Jak jste se mohli přesvědčit, představují bitumenové hydroizolační stěrky značky PCI velice moderní způsob hydroizolace staveb. Jedná se o univerzálně použitelné materiály, kterými se hydroizolace staveb řeší systémově a snadno, a jejich kvalita i používané pracovní postupy jsou ověřeny dlouhodobou praxí.

 
 
Reklama