Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Oceňte Vaši stavbu a získejte databázi cen platnou až do podzimu 2021!

Využijte speciální akci a k Ceníku stavebních prací dostanete zdarma jarní aktualizaci s databází cen RTS pro rok 2021. Obě verze nejlépe vystihují vývoj cen na stavebním trhu.

Ceník stavebních prací za Vás ocení slepý rozpočet zpracovaný v Excelu nebo OpenOffice. Umožní kvalitní zpracování rozpočtu, tvorbu harmonogramu a zajistí fakturaci veškeré stavební činnosti. A to vše na základě kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů, která umožňuje případnou úpravu nebo vložení vlastních položek.

Pouze do čtvrtka 18. 3. 2021 máte poslední možnost objednat Ceník stavebních prací s jarní aktualizací zdarma a to za cenu 6 970 Kč.

Nyní obdržíte verzi 5.1 s řadou nových funkcí:

• databázi cen RTS platnou až do jara 2021
• import rozpočtu z Excelu do softwaru, včetně rozměrů a skupin
• vložení naměřených hodnot z výkresu do konstant rozměrů
• přepočet rozpočtu do cenových úrovní zakoupených verzí
• vylepšení exportu do Excelu u rekapitulací nákladů
• vlastní nastavení programu pro rozpočet a katalog 

Na jaře 2021 dostanete verzi 5.2 s databází cen pro rok 2021:

• aktuální databáze cen RTS pro rok 2021
• nový seznam položek pro vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VORN)
• možnost rychle ocenit a vložit položky VORN přímo do rozpočtu
• vytvoření vlastních skupin v rozpočtu
• snadná výměna položky v rozpočtu za jinou položku
• barevné rozlišení rozměrů i v exportu do Excelu
• dodatečné provázání položky práce s materiálem

Více informací


Ceník stavebních prací
logo Ceník stavebních prací

Program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů staveb, čerpání rozpočtu a fakturaci obsahuje aktuální ceny stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Program je jednoduchý na ovládání s celou řadou funkcí na ovládání ...

 
 
Reklama