Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář "Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA"

Zásadní změny v oblasti EIA - dva nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na ŽP a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na ŽP) a tzv. transpoziční novela zákona

Datum a místo konání:
24. 10. 2017 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem (úprava stanoviska EIA, procesní pravidla pro tzv. navazující řízení včetně role tzv. dotčené veřejnosti).

Účastníci budou podrobně seznámeni s připravovanými zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona, která provádí mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

Program:
 • účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
 • podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední změny legislativy
 • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
 • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.
 • zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
 • stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)
 • specifický režim pro tzv. prioritní dopravní záměry
 • pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
 • soudní přezkum
 • podrobná charakteristika aktuálních návrhů změn legislativy
 • novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb.)
 • nová procesní pravidla pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
 • novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (sněmovní tisk č. 1003)
 • transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Podrobné informace a přihláška.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama