Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

III. ročník seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi

Na základě pozitivních ohlasů většiny účastníků předchozích dvou ročníků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování, tak z oblasti následného provádění staveních prací.

Překvapením byl velký zájem účastníků o více informací zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí. Proto je letošní ročník zaměřený více na tyto oblasti. S ohledem na očekávanou aktualizaci dotačních titulů Nová Zelená úsporám, OPŽP a IROP přinesou aktuální informace přímo pracovníci Státního fondu životního prostředí.

Místo a datum semináře:
 • Hradci Králové 3.3.
 • Ostravě 5.3.
 • Brně 17.3.
 • Praze 20.3.
 • Plzni 24.3.
 • Českých Budějovicích 27.3.
Hlavní témata letošního ročníku:
 • Řešení problémů s vlhkostí ve stavbách, především u objektů, ve kterých dochází ke změně užívání stavby (na Vaše přání pokračování loňské přednášky o poruchách staveb způsobených vlhkostí a jejich řešení)
 • Dilatace stavebních konstrukcí ve vazbě na pokládku dlažby, navrhování, provádění, vady.
 • Podlahy v privátních garážích, jejich navrhování a volba materiálů
 • Vysoce paropropustný zateplovací systém pro rekonstrukce budov
 • Zásady pro navrhování a provádění privátních bazénů, saun ve vazbě na využití dlažeb a obkladů

RASVP2015_pozvanka.pdf

Těšíme se již potřetí na shledanou.

 
 
Reklama