Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odsávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. beton, železobeton, zdivo, mazanina, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach).

Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m³ předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M 1). REMS Pull M, suchý a mokrý vysavač, certifi kovaný k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M, viz vlevo.

 
 
Reklama