Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aquapark Brno - Kohoutovice

Stavba Aquaparku v Brně vyrostla na poměrně stísněném pozemku. Přesto nepůsobí nijak stísňujícím dojmem, přímo naopak. Stavba organických křivek strhne pozornost svým tvarem a dokonalostí zpracování.

Objekt Aquaparku je umístěn v zástavbě mezi panelovými domy, situován při komplexu Základní školy v Chalabalově ulici. Umístěním navazuje na objekt tělocvičny školy a využívá terénního zlomu mezi úrovní školního hřiště a svažující se zelenou plochou do Libušiny třídy. Limity, které jsou dány umístěním školy, sportovního hřiště a obytného objektu, tvořily omezení pro návrh a výstavbu. Návrh a projekt zpracovala architektonická kancelář K4 a.s. Brno za autorského kolektivu Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. Miloš Schneider, Ing. arch. Josef Dundáček, Ing. arch. Marketa Benýšková, konzultace Ing. arch. Zdeněk Šamalík.

Jedinečnou předností stavby je konstrukční a materiálové řešení bazénové haly, která je řešena bez vnitřních podpor. Jednotlivé vazníky z lepeného dřeva jsou organického tvaru a svým půdorysným a výškovým osazením tvoří rozmanitý a členitý prostor. Hmotové řešení respektuje ve své vstupní a provozní části kubický objem tělocvičny a halová část bazénů je naopak řešena v protikladu k danému sídlištnímu rastru v organické formě „ležícího pásovce“.

Na realizaci pásovce byl zvolen materiál RHEINZINK - „předzvětralýpro modrošedý“ pro svůj ušlechtilý kovový vzhled, barevnou stálost po celou dobu životnosti a bezúdržbovost. Volba materiálu ale také zohlednila možnost spojovat jednotlivé složité klempířské prvky pájením naměkko, kdy touto jednoduchou a historicky ověřenou technologií vznikne pevný a vodotěsný spoj, který odpovídá dlouholeté životnosti materiálu.

Na přání architektů, pro které byl jakýkoliv odvětrávací klempířský prvek nepřijatelný, došlo k rozhodnutí, že střešní a fasádní skladba bude nevětraná. Odpovídající jednoplášťovou kompaktní skladbu s plechovou krytinou RHEINZINK při dodržení daných podmínek bylo možno provést díky výborným vlastnostem pěnového skla Foamglas. Do roztaveného asfaltového zátěru byly vlepeny speciální kotevní pozinkované plechy, do kterých se při pokládce drážkované krytiny samořeznými šrouby připevňují pevné a posuvné příponky. Po rozmístění speciálních kotev byl celoplošně nataven živičný pás PYE G 200 S4. Separační vrstvu tvořila strukturní dělicí rohož.

Jednotlivé segmenty objektu jsou navrženy v šíři 5 300 mm. Dodržení konstantních roztečí drážek na celém objektu bylo zajištěno výrobou atypických šíří svitků 600 mm. K docílení vysokého estetického vzhledu fasády byla použita tloušťka materiálu 0,8 mm. Jednotlivé střešní krytinové pásy jsou spojovány technikou krytí na dvojitou stojatou drážku. S ohledem na sklon střechy do 7° je použit v celé ploše těsnicí pásek RHEINZINK do drážky. Podélná dilatace krytinových pásů je provedena pomocí spádových stupňů v předem určených místech. Odvodnění u pultového ukončení střechy je provedeno atypickým zaatikovým lůžkovým žlabem.

Druhá strana střechy přechází plynule obloukem do kovové fasády. Fasáda je kryta pásy o šíři 600 mm, stejně jako střešní krytina, technikou krytí na úhlovou stojatou drážku. Dvojitá stojatá drážka pozvolna přechází v povoleném sklonu na úhlovou stojatou drážku a jednotlivé drážky vedoucí ze střechy na fasádu na sebe průběžně navazují. Jednotlivé pásy fasády jsou strojně skruženy na požadovaný rádius. Jednotlivé příčné dilatační spoje fasády jsou promyšleny a navrženy tak, aby tvořily zajímavý architektonický prvek. Boční části jednotlivých segmentů objektu jsou také realizovány z materiálu RHEINZINK a jednotlivé klempířské prvky byly spojeny na úhlovou stojatou drážku, která vždy směřuje do středu daného oblouku.

To vše, architektonicky velmi zajímavý návrh a ušlechtilý materiál RHEINZINK, by nebylo nic platné, kdyby vše nebylo perfektně řemeslně provedeno. Tohoto zajímavého a určitě prestižního projektu se velmi odborně a profesionálně zhostila firma Müpo s.r.o. Brno. Tato společnost je členem klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství.

Z přiložených fotografií je zřejmé, že od vize architekta přes řemeslné zpracování až po volbu vhodného materiálu došlo ke splnění přání a požadavků investora.

Autor článku: Jiří Suchánek, RHEINZINK ČR s.r.o.


RHEINZINK ČR, s.r.o.
logo RHEINZINK ČR, s.r.o.

RHEINZINK je výrobce značkového titanzinku pro střechy, fasády a odvodňovací systémy. Přírodní titanzinek RHEINZINK vyniká kvalitou a bezúdržbovostí, nemusí se natírat. K dalším přednostem materiálu patří dlouhá životnost, ohleduplnost k životnímu ...

 
 
Reklama