Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář "Vyzkoušejte si euroCALC 3"

Pro rozpočtáře je 8. a 15. 4. 2011 v Praze připraven seminář „Vyzkoušejte si euroCALC 3“. Účastníci si sami vyzkouší, co jim systém na oceňování stavebních a montážních prací euroCALC 3 může přinést.

Pro stavební firmy, rozpočtáře a kalkulanty je připraven seminář „Vyzkoušejte si euroCALC 3“ v termínu 8. 4. a 15. 4. 2011 v Praze. Účastníci si v počítačové učebně vyzkouší, co jim systém na oceňování stavebních a montážních prací euroCALC 3 může přinést při řešení stavebních zakázek. Účast je bezplatná.

Na semináři budou mít rozpočtáři k dispozici „vlastní“ počítač, na kterém si sami vyzkouší ovládání a funkce rozpočtového programu euroCALC 3, založí si zakázku a sestaví položkový rozpočet. Zároveň si projdou kompletní datovou základnu (stavební ceníky), vyzkouší si práci ve výkazu výměr a další nástroje či operace, které při své práci potřebují nebo by je uvítali.
Lektor a odborný konzultant účastníkům na konkrétním příkladu představí rychlý import slepého rozpočtu z Excelu, ocenění položkami z datové základny či provedou ukázku kalkulace nákladů. Jednotkové a celkové ceny následně vyexportují do listů a buněk původního souboru XLS. Dále účastníkům představí nástroje na optimalizaci nákladů, nasměrování pozornosti na rozhodující položky, získání přehledových informací napříč stavebními zakázkami, výstupy pro řízení stavby a mnoho dalšího. Rozpočtáři mohou do výkladu vstupovat, ptát se a konzultovat své potřeby či specifikovat požadavky na oceňovací systém.

Účastníci se rovněž dozvědí o možnostech nasazení a používání oceňovacího systému euroCALC 3. Zatímco realizační stavební firma vystačí se standardním „krabicovým“ řešením pro své stavební zakázky, pro společnosti se specifickým zaměřením lze oceňovací systém nasadit formou projektového řešení „na míru“. Samostatní rozpočtáři nebo menší stavební firmy jistě ocení provozování rozpočtového programu formou služby přes internet. Bez počáteční investice mohou okamžitě vytvářet rozpočty stavebních prací již od 1000 Kč měsíčně. Tento způsob provozování oceňovacího systému přes internet nabízí firma Callida jako jediná na českém trhu.

Účast na semináři je přínosem zejména pro rozpočtáře, kalkulanty, projektanty, ale také pro manažery stavebních firem, kteří potřebují získávat přehledné a rychlé informace napříč stavebními zakázkami. Seminář proběhne 8. dubna a 15. dubna 2011 od 9 do 12 hodin v počítačové učebně firmy Callida v Praze. Přihlášky a další informace jsou k dispozici na http://www.rozpoctovani-online.cz nebo na http://www.callida.cz. Účast je bezplatná.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama