Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oceňování stavebních prací

Pro rozpočtáře a kalkulanty otevřela firma Callida, s.r.o. vzdělávací kurz Oceňování stavebních prací. Proběhne 21. – 23. 3. 2011 v Praze, pod vedením zkušené rozpočtářky Heleny Kalivodové.

Pro rozpočtáře, kalkulanty, projektanty a další odborníky ve stavebnictví otevřela firma Callida, s.r.o. další termín velmi žádaného vzdělávacího kurzu Oceňování stavebních prací. Proběhne 21. – 23. března 2011 v Praze, pod vedením zkušené rozpočtářky Heleny Kalivodové z firmy Questima.

V průběhu třech školicích dnů účastníci získají nebo si rozšíří své znalosti v jednotlivých typech oceňování, kalkulačních metodách a postupech či práci s kalkulačním vzorcem (přímé náklady, nepřímé náklady, zisk). Seznámí se s dokumentacemi pro rozpočtování staveb, databázemi oceňovacích podkladů, třídění položek v rozpočtech, zjišťování výměr či s vytvářením soupisu prací a dodávek. Zásadní pozornost je věnována oceňování přímých nákladů (náklady na hmoty, pořizovací náklady, mzdové náklady, nasazení strojů a drobné mechanizace, ostatní přímé náklady a subdodávky), kalkulaci výrobní režie či oceňování na základě pravidla 80/20. Účastníci si dále naučí, jakým způsobem efektivně a přesně kalkulovat náklady spojené s umístěním stavby (zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, územní vlivy, provozní vlivy aj.). Dále získají informace o cenovém řízení stavby (cost management) v jeho jednotlivých fázích a pozitivních časových i nákladových dopadech a celou stavební zakázku.

Lektorkou kurzu je zkušená a velmi uznávaná rozpočtářka Helena Kalivodová z firmy Questima, s.r.o., která se dlouhodobě zabývá problematikou cen stavebních prací a vzdělávání rozpočtářů. Při výkladu se zaměřuje na praktické postupy rozpočtování staveb, sestavování nabídkových rozpočtů a kalkulace nákladů, aby účastníci mohli získané informace okamžitě začít využívat při své práci rozpočtáře. Kurz je doplněn mnoha příklady a bohatými zkušenostmi z její každodenní praxe. Účastníci mohou do výkladu vstupovat, ptát se a konzultovat své zkušenosti.

Vzdělávací kurz je určen všem odborníkům ve stavebnictví (rozpočtář, kalkulant, projektant, investor, manažer, pracovníci státní správy aj.), pro které je znalost tvorby cen, rozpočtování a oceňování stavebních prací nezbytná. Kurz je nezávislý na oceňovacím systému, který účastníci při své práci používají. Více na http://www.callida.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama