Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řešení vodotěsného napojení parapetu do ostění tvořeného ETICS

Stále častěji se na stavbách setkáváme s případy, kdy je ostění tvořeno tepelnou izolací kontaktního zateplení (ETICS). Jedná se o ostění oken upevněných v rovině stěny nebo oken předsazených před líc stěny.

V takovýchto případech je problematické zajištění těsnosti místa napojení parapetu na ostění. Úskalím je samotný parapet, obvykle plechový. Dalším úskalím je ostění tvořené pouze izolantem ETICS. Dilatace povrchového souvrství ETICS a dilatace samotného parapetu vytváření mix vzájemných pohybů. Tyto pohyby mohou být z dlouhodobého hlediska příčinou trhlin v povrchovém souvrství ETICS v místě napojení parapetu na ostění. Zatékání těmito trhlinami zhoršuje tepelně izolační vlastnosti zateplení a zkracuje životnost ETICS. Toho jsou si někteří zhotovitelé vědomi a boky parapetu osazují lištou se síťovinou, která se propojuje se základní vrstvou. Spojení boků parapetu s ETICS se jeví jako spolehlivě účinné a těsnost se zdá být dlouhodobě zajištěna. I v případě takové odpovědné montáže nedokáže propojení vnějšího souvrství ETICS v ostění a čel parapetu vzniku trhlin zcela zabránit. Příčinou je stále dilatace parapetu a povrchové vrstvy ETICS. Bez ohledu na způsob zabudování čel parapetu do ostění je vždy nutné zabudovat parapet během zhotovení základní vrstvy, před povrchovou úpravou ETICS. Tedy během operací, kdy je velké riziko znečištění a mechanického poškození parapetu. Často nastává po realizaci zateplení situace, kdy je na objektu fasáda zářící novotou, ale parapety jsou znečištěny neodstranitelnými skvrnami a / nebo je jejich povrch mechanicky poškozen. Představa, že by mohl investor požadovat výměnu takto poškozeného parapetu, není právě příjemná.

Inovace při montáži parapetu

Patentovaný systém plastové omítkové lišty SOL-PAD umožňuje optimální přípravu pro montáž parapetu. Parapetní lože je připraveno v průběhu zhotovení ETICS pro pozdější montáž parapetu a už samotné je dokonale utěsněno.

Parapetní lišta SOL-PAD pravé a levé provedení
Parapetní lišta SOL-PAD pravé a levé provedení

Toto systémové řešení spojuje racionální zabudování s dlouhodobou spolehlivostí. Parapet se zabudován až po dokončení fasády (ETICS) a nevyžaduje už žádné další náročné opatření pro utěsnění vůči ostění.

Dvojdílná nasunovací a omítková lišta je určena pro dlouhodobé bezúdržbové a vodotěsné provedení parapetního lože (např. Pro hliníkové, plechové, dřevěné, plastové nebo kamenné parapety). Toto vodotěsné ukončení je montováno vpravo a vlevo pod vnější ostění okna. Nahrazuje náročné utěsnění mezi parapetem a zateplením.

Sada se skládá ze dvou plastových zasunovacích lišt (levé a pravé provedení) s okapničkou a drážkou pro odvod vody a také profilováním na spodní straně pro spolehlivé vlepení do lepicího a stěrkového tmelu. Na ty jsou nasunuty přiložené omítkové lišty opatřené sklotextilní síťovinou pro zabudování do základní vrstvy.

Přednosti

 • Použitelné pro všechny druhy parapetů (hliník, kámen, atd.)
 • Jednoduchý průběh stavby díky oddělení profesí (zhotovení ETICS a montáž parapetu)
 • Úspora času – odpadá nákladná práce s utěsněním parapetu těsnícími páskami
 • Rychlé a jednoduché zabudování s přiloženým nástrojem
 • Možné teplotní dilatace parapetu
 • Dokonalý vzhled
 • Dlouhodobá odolnost proti hnanému dešti a vodotěsnost
 • Parapet není vystaven riziku poškození při zhotovení ETICS
 • Snadná výměna parapetu
Systém lišt SOL-PAD řeší spolehlivé napojení parapetů na ostění a jejich utěsnění
Systém lišt SOL-PAD řeší spolehlivé napojení parapetů na ostění a jejich utěsnění

Systém lišt SOL-PAD řeší spolehlivé napojení parapetů na ostění a jejich utěsnění

Technická data

 • SOL-PAD 280/20 pro vyložení do 280 mm pro parapety z hliníku, plechu, plastu
 • SOL-PAD 420/20 pro vyložení do 420 mm pro parapety z hliníku, plechu, plastu
 • SOL-PAD 280/30 pro vyložení do 280 mm pro kamenné parapety

Sada obsahuje

 • Lišta SOL-PAD pravá - 1 ks
 • Lišta SOL-PAD levá - 1 ks
 • Nasunovací lišta se síťovinou - 2 ks

Volitelné příslušenství

Izolační spádový klín 1200 X 64 / 5°

více informací k SOL-PAD naleznete zde: https://www.torock.cz/parapetni-lista-sol-pad

 
 
Reklama