Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Univerzální fasádní systém je řešením na zateplování s polystyrénem i minerální vlnou

Velkou výhodou fasádních zateplovacích systémů Ceresit jsou systémová řešení. V nabídce nechybí ani universální systémy, dovolující jednou lepicí a stěrkovou maltou lepit a stěrkovat polystyrén, extrudovaný polystyrén i minerální vlnu.

Ceresit Universal skladba
Ceresit Universal skladba

Kontaktní zateplovací systém hraje samozřejmě i nadále významnou roli při snižování energetické náročnosti budov. S rostoucími požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla se v tomto případě většinou pouze zvyšuje tloušťka tepelného izolantu. V srpnu roku 2016 však vstoupilo v platnost nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016, v níž, krom jiných změn, dochází k výrazné transformaci požadavků na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS.

Ceresit CT 80
Ceresit CT 80

Uplatňováním těchto požadavků se při zhotovování kontaktních zateplovacích systémů výrazně častěji setkávají na fasádě tepelné izolanty na bázi extrudovaného polystyrénu a minerální vlny, což si v minulosti žádalo různé lepicí a stěrkovací malty. Každý z těchto izolantů potřeboval lepicí a stěrkovací maltu s jinými vlastnostmi. Právě univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80 je řešením pro takové aplikace, vyhovuje totiž požadavkům na lepení a stěrkování izolantů na bázi EPS i minerální vlny. Tímto je výrazně zjednodušená logistika materiálů na stavbu, kontrola jejich spotřeby a nevzniká téměř žádné riziko pochybení z použití nesprávné lepicí nebo stěrkovací malty.

Příkladem systému, který poskytuje univerzální řešení pro tepelné izolanty na bázi EPS a minerální vlny, je odolný proti mikrobiologické kontaminaci a proti povětrnostním vlivům a vykazuje nízkou nasákavost, je fasádní systém Ceresit Ceretherm Universal. Tento systém nabízí ověřené a realizačně jednoduché řešení při použití všech běžných typů izolačních materiálů - minerální vlny, polystyrenu a extrudovaného polystyrenu. Klíčovou součástí tohoto systému je lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, která vyniká univerzálním použitím, flexibilitou a dobrou přídržností.

Podrobné informace o fasádním systému Ceresit Universal včetně popisu všech dalších systémových řešení najdete na stránkách Ceresit.

Příprava, ošetření a vyrovnání podkladu

Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem proti houbám Ceresit CT 99.
Obr. 1
Velké nerovnosti vyrovnejte s opravnou maltou Ceresit CD.
Obr. 2
Staré, neomítnuté stěny, hrubé omítky a nátěry očistěte od prachu, následně opláchněte pomocí tlakové vody s čisticím přípravkem a nechte zcela vyschnout. Silně nasákavé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 a nechte alespoň 2 hodiny zaschnout.
Obr. 3

Obr. 1 Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem proti houbám Ceresit CT 99.

Obr. 2 Velké nerovnosti vyrovnejte s opravnou maltou Ceresit CD.

Obr. 3 Staré, neomítnuté stěny, hrubé omítky a nátěry očistěte od prachu, následně opláchněte pomocí tlakové vody s čisticím přípravkem a nechte zcela vyschnout. Silně nasákavé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 a nechte alespoň 2 hodiny zaschnout.

Lepení izolačních desek z polystyrenu

Připravenou maltu CT 80 naneste po obvodu lepené desky pásem o velikosti cca 3-4 cm a vytvořte minimálně tři terče v ploše desky o průměru cca 8 cm. Desku přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinatost. Lepidlo musí pokrýt alespoň 40% zadní strany desky. Desky skládejte na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nikde neprobíhala průběžná svislá spára.
Obr. 4

Obr. 4 Připravenou maltu CT 80 naneste po obvodu lepené desky pásem o velikosti cca 3-4 cm a vytvořte minimálně tři terče v ploše desky o průměru cca 8 cm. Desku přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinatost. Lepidlo musí pokrýt alespoň 40% zadní strany desky. Desky skládejte na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nikde neprobíhala průběžná svislá spára.

Lepení desek z minerální vlny

Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě hladkou stranou hladítka.
Obr. 5
Dále pokračujte stejně jako při lepení desek z polystyrenu - naneste maltu po obvodu lepené desky pásem o šířce 3-4 cm a v ploše vytvořte několik terčů o průměru cca 8 cm.
Obr. 6
Desku pak přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. I v tomto případě musí lepicí malta pokrýt min. 40% zadní strany lepené desky. V případě použití lamel minerální vlny s kolmým vláknem nanášejte maltu Ceresit CT 80 celoplošně zubovým hladítkem o velikosti zubu 10-12 mm.
Obr. 7

Obr. 5 Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě hladkou stranou hladítka.

Obr. 6 Dále pokračujte stejně jako při lepení desek z polystyrenu - naneste maltu po obvodu lepené desky pásem o šířce 3-4 cm a v ploše vytvořte několik terčů o průměru cca 8 cm.

Obr. 7 Desku pak přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. I v tomto případě musí lepicí malta pokrýt min. 40% zadní strany lepené desky. V případě použití lamel minerální vlny s kolmým vláknem nanášejte maltu Ceresit CT 80 celoplošně zubovým hladítkem o velikosti zubu 10-12 mm.

Přilepená desky je nutno po vytvrdnutí malty (cca 3 dny) dodatečně kotvit talířovými hmoždinkami s kovovými trny k podkladní konstrukci.
Obr. 8
Přilepená desky je nutno po vytvrdnutí malty (cca 3 dny) dodatečně kotvit talířovými hmoždinkami s kovovými trny k podkladní konstrukci.
Obr. 9

Obr. 8 a 9 Přilepená desky je nutno po vytvrdnutí malty (cca 3 dny) dodatečně kotvit talířovými hmoždinkami s kovovými trny k podkladní konstrukci.

Zapracování výztužné tkaniny

Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě (cca 1 mm) hladkou stranou hladítka. Po vyschnutí podkladové vrstvy (cca 24 hod.) Naneste maltu celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 nebo 12 mm. Do čerstvé malty přiložte výztužnou tkaninu ze skleněného vlákna (s přesahem jednotlivých pásů 10 cm)
Obr. 10
Následně naneste druhou vrstvu malty a přestěrkujte tkaninu tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl rovný. Čerstvé nečistoty očistěte vodou, vytvrzené části odstraňte mechanicky.
Obr. 11

Obr. 10 Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě (cca 1 mm) hladkou stranou hladítka. Po vyschnutí podkladové vrstvy (cca 24 hod.) Naneste maltu celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 nebo 12 mm. Do čerstvé malty přiložte výztužnou tkaninu ze skleněného vlákna (s přesahem jednotlivých pásů 10 cm)

Obr. 11 Následně naneste druhou vrstvu malty a přestěrkujte tkaninu tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl rovný. Čerstvé nečistoty očistěte vodou, vytvrzené části odstraňte mechanicky.

Aplikace základního (penetračního) nátěru

K nanášení základního nátěru je možné přistoupit až po úplném vyzrání výztužné vrstvy (obvykle po 3 dnech při 3 mm tloušťky). Základní nátěry Ceresit CT 15 (podklady před aplikací silikátových omítek Ceresit) a Ceresit CT 16 (podklady před aplikací všech ostatních tenkovrstvých omítek Ceresit) se nanášejí štětcem rovnoměrně v jedné, dostatečně silné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi tři hodiny. Doporučuje se nanést nátěry v dostatečné tloušťce a barevném provedení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky, tak aby místa s případně vynechanými zrny v tenkovrstvé omítce nepředstavovaly estetický problém.
Obr. 12

Obr. 12 K nanášení základního nátěru je možné přistoupit až po úplném vyzrání výztužné vrstvy (obvykle po 3 dnech při 3 mm tloušťky). Základní nátěry Ceresit CT 15 (podklady před aplikací silikátových omítek Ceresit) a Ceresit CT 16 (podklady před aplikací všech ostatních tenkovrstvých omítek Ceresit) se nanášejí štětcem rovnoměrně v jedné, dostatečně silné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi tři hodiny. Doporučuje se nanést nátěry v dostatečné tloušťce a barevném provedení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky, tak aby místa s případně vynechanými zrny v tenkovrstvé omítce nepředstavovaly estetický problém.

Aplikace tenkovrstvé omítky

Tenkovrstvá omítka se nanáší rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka přikládaného k povrchu pod úhlem. Povrch omítky se zarovná hladítkem a stáhne přebytečný materiál. Hlazené omítky Ceresit lze aplikovat metodou nástřiku. Omítka aplikovaná nástřikem se nemusí uhlazovat (strukturovat).
Obr. 13
V okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, je možné pomocí plastového hladítka vytvořit požadovanou strukturu. V případě rýhované omítky lze svislými, vodorovnými nebo kruhovými tahy plastovým hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem omítky. Omítky s hlazenou strukturou získávají vzhled hustě osazených zrn kamenné drtě.
Obr. 14

Obr. 13 Tenkovrstvá omítka se nanáší rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka přikládaného k povrchu pod úhlem. Povrch omítky se zarovná hladítkem a stáhne přebytečný materiál. "Hlazené" omítky Ceresit lze aplikovat metodou nástřiku. Omítka aplikovaná nástřikem se nemusí uhlazovat (strukturovat).

Obr. 14 V okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, je možné pomocí plastového hladítka vytvořit požadovanou strukturu. V případě "rýhované" omítky lze svislými, vodorovnými nebo kruhovými tahy plastovým hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem omítky. Omítky s "hlazenou" strukturou získávají vzhled hustě osazených zrn kamenné drtě.

 
 
Reklama