Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevostavby v České republice pokračují v trendu kontinuálního růstu

Podle dostupných údajů bylo v roce 1999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř patnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.

Ukázky realizace dřevostaveb
Ukázky realizace dřevostaveb

Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

RokRodinné domy dokončené
v ČR celkem (v ks)
Dřevostavby dokončené
- ČR (v ks)
Podíl dřevostaveb na trhu
rodinných domů v ČR (v %)
19998 251921,12
200211 4991591,38
200513 2313842,90
200819 2111 0085,25
201413 5101 2819,48
201513 412 1 79113,35
201614 0102 01314,37
201714 5482 15914,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to:

 1. zděnou (cihly tvárnice),
 2. montovanou (panely),
 3. dřevěnou,
 4. ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby
– podle typu nosné konstrukce
Rok 2015
(v ks)
Rok 2016
(v ks)
Rok 2017
(v ks)
Index
2017/2016
Rozdíl 2017-2016
(v ks)
Sruby a roubenky2222331690,72-64
Lehký rámový skelet
(panelová montáž)
6239631 075111,6112
Lehký rámový skelet
(staveništní montáž)
537671803119,7132
Těžký skelet523149158,118
Konstrukce z rostlého dřeva
(tj. z masivních dřevěných panelů)
9279550,70-24
Neurčeno92100,01-1
Ostatní1733580,23-27
Dřevostavby celkem1 7912 0132 159107,25146

Zdroj: ČSÚ

Ukázky realizace dřevostaveb
Ukázky realizace dřevostaveb

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016 o 146 ks domů, resp. o 7,25 % více.  Je potěšitelné, že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce 2017 téměř 2,5x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).

Jsem přesvědčen, že k pozitivnímu vývoji počtu dřevostaveb realizovaných v ČR přispívají zejména tyto faktory:

 1. Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě ze své budoucnosti a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.
 2. Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů kolem nebo mírně nad 2,5 % p.a.
 3. Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.
 4. Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.
 5. Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.
 6. Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům – výborná kvalita (zejména u panelové montáže), vynikající tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby, zdravé ekologické bydlení apod.
 7. Rozsáhlé komunikační a osvětové aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu kvalitních dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.
Ukázky realizace dřevostaveb
Ukázky realizace dřevostaveb

Ukázky realizace dřevostaveb

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 20 % podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské školky apod.).

K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit.

 
 
Reklama