Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Statistika výstavby rodinných domů a dřevostaveb v České republice

Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek v roce 2016 meziročně pokleslo a to o 7,6 %. Potěšující je ale zejména to, že výstavba rodinných domů zaznamenala meziroční růst kolem 4,5 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2016/2015).

Podle dostupných údajů bylo v roce 2000 v České republice dokončeno pouze 133 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2016 jich bylo již 2 013 ks. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již více než čtrnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

RokRodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)Dřevostavby dokončené – ČR (v ks)Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)
19998 251921,12
200211 4991591,38
200513 2313842,90
200819 2111 0085,25
201413 5101 2819,48
201513 412 1 79113,35
2016 14 0102 01314,37
Zdroj: ČSÚ, ADMD

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to:

 1. zděnou (cihly tvárnice),
 2. montovanou (panely),
 3. dřevěnou,
 4. ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě sledují do podskupin podle typu konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby
– podle typu nosné konstrukce
Rok 2015
(v ks)
Rok 2016
(v ks)
Index 2016/2015
(v %)
Rozdíl 2016-2015
(v ks)
Sruby a roubenky222233104,9511
Lehký rámový skelet (panelová montáž)623963154,57340
Lehký rámový skelet (staveništní montáž)537671124,95134
Těžký skelet523159,62-21
Panely z masivního dřeva927985,87-13
Neurčeno9211,09-91
Ostatní1733520,23-138
Dřevostavby celkem1 7912 013112,40222
Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet dokončených rodinných domů v České republice se po několika letech stagnace (r. 2014 a 2015) v roce 2016 opět vrátil k mírnému růstu a to o 4,5 %.

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl rekordní rok 2016, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 013 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2015 o 222 ks domů, resp. o 12 % více.  Je potěšitelné, že tempo růstu dřevostaveb bylo v roce 2016 téměř 3x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

Jsem přesvědčen, že k tomuto výrazně pozitivnímu růstu přispěly tyto faktory:

 1. Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.
 2. Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů pod 2,0% p.a.
 3. Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.
 4. Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.
 5. Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.
 6. Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům (lepší kvalita, tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby apod.).
 7. Rozsáhlé aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 17–20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.)

Předpokladem pro kvantitativní růst počtu objektů, u nichž bude nosná konstrukce na bázi dřeva, je mimo jiné změna legislativy v České republice, zejména některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR zatím handicapují výstavbu vícepodlažních domů ze dřeva.

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.
logo Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

ADMD sdružuje dodavatele dřevostaveb, kteří splňují komplexní certifikaci pro kontrolu dřevostaveb - Dokument národní kvality. ADMD také poskytuje nezávislé informace o dřevostavbách a zřizuje úřad Ombudsmana pro dřevostavby.