Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Současnost a perspektivy výstavby dřevěných montovaných domů v České republice

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2015 vrátilo po několika špatných letech k růstu, který meziročně činil 3,4 %. Potěšující je ale zejména to, že výstavba rodinných domů včetně dřevostaveb zaznamenala meziroční růst kolem 10,3 % (měřeno podle meziročního indexu počtu nově zahajovaných rodinných domů 2015/2014).

Podle dostupných údajů bylo v roce 1997 v České republice dokončeno pouze 87 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2014 jich bylo již 1 281 ks. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř deseti procent a neustále meziročně kontinuálně roste. (Údaj o počtu dokončených dřevostaveb v ČR v roce 2015 nebyl v době uzávěrky sborníku k dispozici, ale odhaduji také meziroční nárůst kolem 10 %).

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

RokRodinné domy dokončené v ČR celkem
[ks]
Dřevostavby dokončené – ČR
[ks]
Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR
[%]
19998 251921,12
200211 4991591,38
200513 2313842,90
200819 2111 0085,25
201413 5101 2819,48
2015*)13 4981 37710,20
2020*)17 0002 00011,76
2025*)20 0003 00015,00
2030*)23 0004 50019,57

Zdroj: ČSÚ, ÚRS, ADMD     *) Odhad ADMD (V. Blaha)

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí, a to:

  1. zděnou (cihly tvárnice),
  2. montovanou (panely),
  3. dřevěnou,
  4. ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě budou sledovat do podskupin, a to:

  1. sruby a roubenky,
  2. lehký rámový skelet – panelová montáž,
  3. lehký rámový skelet – staveništní montáž,
  4. těžký skelet,
  5. panely z masivního dřeva,
  6. ostatní.

Jsem velmi zvědav, jaké výstupy nám nová metodika resp. statistiky nosných konstrukcí dřevostaveb za rok 2015 přinesou. Výsledky by měly být k dispozici koncem dubna nebo začátkem května 2016.

Statistika realizace dřevěných montovaných domů od členů ADMD v ČR

Rok20142015Index
Počet firem1618112,5
Počet rodinných domů258298115,5
Počet objektů823287,5
Počet pasivních domů811137,5

Zdroj: Statistiky ADMD

Domy přízemní – bungalow (podíl)50 %
Domy dvoupodlažní (podíl)

50 %
Domy nedokončené (podíl)38 %
Domy dokončené na klíč (podíl)

62 %
Průměrná cena domu nedokončeného (v Kč bez DPH)

1,84 mil.
Průměrná cena domu na klíč (v Kč bez DPH)3,10 mil.

Vývoj podílu dřevostaveb ve vybraných evropských zemích v roce 2014

ZeměPočet dokončených rodinných domů
[ks]
Počet dokončených dřevostaveb
[ks]
Podíl dřevostaveb na trhu
[%]
Německo107 00016 00015,0
Rakousko14 8004 98733,7
Švýcarsko10 0002 00020,0
Belgie5 1434118,0
Švédsko6 0005 40090,0
Slovensko10 0001 00010,0
Bulharsko2 460984,0
ČR13 5101 2819,5

Zdroj: Statistiky a odhady Ing. Blaha

Jaká bude dynamika růstu počtu dokončených rodinných domů v ČR v příštích letech?

Obr: Příklad výstavby vícepodlažního bytového domu v Londýně (ELK)
Obr: Příklad výstavby vícepodlažního bytového domu v Londýně (ELK)

Podmínkou pro dynamičtější růst počtu nově zahajovaných a následně dokončených rodinných domů je mimo jiné stabilní ekonomické a politické klima v ČR, které je předpokladem pro střednědobou jistotu investorů (domácností).

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.)

Předpokladem pro kvantitativní růst počtu objektů, u nichž bude nosná konstrukce na bázi dřeva, je mimo jiné změna legislativy v České republice, zejména některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR výrazně handicapují výstavbu vícepodlažních domů ze dřeva.

Konstrukce domů a materiálová skladba

Stavět se budou budovy s nízkou a nulovou spotřebou energie (popř. aktivní domy) s maximálním důrazem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu. V praxi budou uplatňovány principy trvale udržitelné výstavby včetně důrazu na recyklovatelnost stavebních materiálů při likvidaci staveb. Jako výstup z oboru materiálového inženýrství budou používány progresivní a pokročilé stavební materiály a technologie. Jedná se o multifunkční nízkoenergetické materiály a materiály z obnovitelných zdrojů, zejména dřeva. Konstrukce domů budou více kompozitní, tj. budou účelně využívány a optimalizovány kombinace stavebních materiálů (beton, ocel, dřevo, sklo apod.)

Vybavení domů domovní technikou

V budovách budou aplikovány moderní inteligentní energetické systémy s cílem minimalizace spotřeby primárních paliv. Energetické prvky budou integrovány do opláštění budov a energie bude racionálně využívána z místně dostupných obnovitelných zdrojů. Budou využívány systémy na efektivní akumulaci většiny energií (elektrické energie, tepla, chladu apod.).

Přínos Asociace dodavatelů montovaných domů k rozvoji dřevostaveb v České republice

Hlavním cílem Asociace dodavatelů montovaných domů je prosazování filozofie udržitelného rozvoje a využití obnovitelných zdrojů, a proto jako stavební materiály nového tisíciletí propagujeme právě dřevo a další produkty na bázi přírodních a ekologických surovin.

Dalšími, neméně důležitými cíli je prosazování kvalitních dřevostaveb na trhu v ČR, kultivování podnikatelského prostředí a popularizace oboru. Hlavní činností ADMD je permanentní komunikace a aktivita v oblasti zabezpečení kvality dřevostaveb pro zákazníky. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je stěžejním kritériem vstupu do Asociace. V posledních dvou letech si Asociace stanovila kromě zajištění resp. garance kvality staveb svých členů také cíle při zajištění resp. garanci jistoty a spokojenosti zákazníků. Tuto strategii jsme podpořili mimo jiné vydáním vlastního etického kodexu členů ADMD a zřízením smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby.

Asociace dodavatelů montovaných domů je otevřena pro nové zájemce o členství a o partnerství

Členství v Asociaci dodavatelů montovaných domů je dobrovolné. Členem se může stát kterákoliv společnost, která vyrábí a montuje na trhu v ČR kvalitní dřevostavby a jež splní podmínky pro přijetí.

Podmínky pro přijetí nových členů a partnerů jsou uvedeny na webových stránkách www.admd.cz, nebo si mohou zájemci o případné členství v Asociaci dohodnout osobní jednání s předsedou nebo s některým ze členů výkonné rady. Pro přijetí nového člena platí zejména to, že firma musí prokázat garantovanou kvalitu výroby a montáže svých domů tím, že po úspěšném absolvování auditu získá certifikát podle Dokumentu národní kvality ADMD. Dalšími podmínkami přijetí jsou existence firmy na trhu v ČR po dobu nejméně tří let a předložení referencí o úspěšné realizaci nejméně dvaceti dřevostaveb. Sledujeme také, zda se zájemce o členství chová eticky vůči svému okolí a nedluží státu ani svým obchodním partnerům.

V České republice existuje řada firem, které dělají dřevostavby dobře a jejich členství v ADMD by jistě bylo jak pro ně tak pro obor dřevostaveb přínosem.

Asociace dodavatelů montovaných domů byla založena v roce 2000. Jejím hlavním cílem je propagovat kvalitní dřevostavby na trhu v ČR. ADMD sdružuje v současné době 18 členů a 33 partnerů.

Pro rok 2016 si ADMD vytyčila tyto hlavní cíle. Kromě rozšíření Asociace o několik nových členů a partnerů, chceme ještě více a intenzivněji se zákazníky komunikovat výhody dřevostaveb, a to nejenom z hlediska jejich vlastností a kvality bydlení v nich, ale také s důrazem na zajištění spokojenosti zákazníků a maximalizaci jejich jistoty v tom, že pokud se pro dřevostavbu rozhodnou a obrátí se na některého ze členů ADMD, budou spokojeni. Myslím si, že doba, kdy se zájemci o nový rodinný dům orientovali pouze na nízkou cenu resp. na levné a nekvalitní domy už pominula, a že zákazníci v roce 2016 již budou více ve svém rozhodování o svém novém domě optimalizovat více aspektů a to také kvalitu, servis, reference a spolehlivost dodavatele.

Věřím, že působení ADMD na kvalitu dřevostaveb přesvědčí zákazníky, jakou cestou se mají vydat.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.,
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů