Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Historický cihelný most v Mikulově a současná soutěž Postav most!

Modely v soutěži žáků ZŠ Postav most! sice nebyly z cihel, ale každý z nás cihlový most zná. Možná ne ten unikátní v Mikulově, ale ten si můžeme připomenout, stejně jako vítěze letošního ročníku soutěže žáků.

Most Mikulov, foto Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Most Mikulov, foto Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Cihelný svědek historie

Již době výstavby loveckého zámečku na vápencový suk uprostřed hladiny rybníka Portz (též zvaného Nový) v 17. století, existoval přístup na ostrov suchou nohou prostřednictvím mostu. Historické prameny stavbu cihelného mostu na Portz Insel blíže nespecifikují, předchůdcem cihelného mostu mohlo tedy být i blíže neznámé, dřevěné provizorium. Most dosáhl úctyhodné délky 95 m a šířky 3,70 m. Tvoří jej 15 půlkruhově klenutých cihelných mostních oblouků, oddělených subtilními pilíři s oboustrannými jehlancovými břity. Mostovku lemovala plná, cca 75 cm vysoká parapetní zídka. Krajní plně zděné úseky mostu zakončovala krátká rozevřená křídla s dekorativně tvarovanými nákolníky na koncích.
foto Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Na stavbu unikátního mostu byly použity cihly místního původu. V první polovině 17. století existovala v Mikulově pouze jediná cihlářská huť, na svoji dobu byla však nebývale velká, se třemi cihlářskými pecemi. Vzhledem k totožné technologii bylo v cihelně možné pálit i vápno, které se pak používalo pro přípravu malty při výstavbě mostu. V polovině 17. století, snad kvůli následkům třicetileté války, zde fungovaly již jen dvě cihlářské pece: první na 24 000 cihel, druhá na 19 000 při jednom výpalu. Další cihelny byly v okolních vsích panství, například v Dolních Věstonicích, Sedleci u Mikulova, Bulharech a Pavlově.

Stavba mostu se dochovala zejména díky dnes již nenapodobitelné kvalitě cihel zručných mikulovských cihlářů 17. století. I když v průběhu staletí byla prováděna jeho základní údržba, vzhledem k nepřístupnosti celého území po 40 totalitních let došlo působením náletové vegetace, jejího kořenového systému a nežádoucímu rozebírání mostu nezodpovědnými jednotlivci k podstatnému narušení některých jeho částí. Jeho rekonstrukce, provedená v letech 2019–2020 v rámci projektu Portz Insel, tak přišla na poslední chvíli. 1)
foto Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Tolik z historie jednoho z unikátních cihelných mostů. 30 km od Mikulova je v Hevlíně cihelna dodnes. S výrobou cihel s logem HELUZ. Možná právě ohlédnutí do historie přispělo k rozhodnutí stát se partnerem soutěže Postav most!

Navrhnout a postavit most a provést na něm zatěžovací zkoušku si vyzkoušeli žáci ZŠ na soutěži Postav most!

Pravidla:

  • V tomto ročníku se modely mostů stavěly ve dvou kategoriích. V kategorii I – mosty dovezené a kategorii II – mosty stavěné na místě. V kategorii II čekalo soutěžící velké překvapení – dřevěné prvky a pouhá papírová lepící páska.
  • Mosty stavěné žáky ve svých školách či domovech musely překlenout mezeru 1 000 mm a být.
  • Postaveny z klasických dřevěných špejlí, provázků, popř. nití a lepidla. Nesměly být použity.
  • Plastové provázky, či vlasce. Typ lepidla nebyl určen.
  • Maximální váha modelu byla stanovena 300 g a šířka mostovky 150 mm.
  • Vítězem soutěže se stal model, který disponoval nejlepším poměrem celkové nosnosti a vlastní hmotnosti s přihlédnutím k bodům od odborné poroty za design a stavařský přístup.

Vítězové si odnesli nejen diplomy a pocit dobře odvedené práce, ale díky našim štědrým sponzorům také krásné ceny.

Foto Heluz

Heluz byl velice rád jedním ze sponzorů této soutěže, neboť letovická škola je jedním z velice aktivních našich partnerů a spolupráce s touto školou se projevuje zejména v aktivní účasti zednických družstev na našich soutěžích a škola je stálým účastníkem exkurzí do našeho výrobního závodu v Hevlíně,“ říká Ing. Zdeněk Kobza, produktový specialista HELUZ.
V tomto případě zvítězili všichni, protože se naučili a zažili něco navíc. Ale obrovské poděkování patří organizátorům. Atmosféra na soutěži byla jako vždy úžasná a už se všichni těšíme na další ročník soutěže, který přinese i nové zadání a novou stavařskou výzvu. Nám nezbývá než poděkovat pořádající škole za krásnou soutěž a soutěžícím za krásné modely,“ doplňuje Kobza.

Foto Heluz

Jenom pro rekapitulaci.
Víte, jaké zatížení udrží dva svazky řeznických špejlí, trocha lepidla a provázku v rukou mistrů?
42,8 kg. To je přesně tolik, kolik udržel most z tohoto materiálu, díky jeho konstruktérům – vítěznému týmu kategorie 1 ze ZŠ Lysice. 2)

Zdroje:
1) Cihlový most, Stránky města Mikulov
2) Tisková zpráva k soutěži

 
 
Reklama