Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v listopadu a prosinci 2023

K tématům patří tradičně příprava k autorizačních zkouškám ČKAIT a školení pro stavbyvedoucí. Akce jsou zaměřeny i na zákon o státní památkové péči, požární bezpečnost historických staveb nebo nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství.

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditované vzdělávací akce:

7. 11. 2023 – úterý – od 9 do 16:30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

14. 11. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, požadavky na stavby a výrobky, nový stavební zákon, nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES), nové požadavky na instalaci požárních hlásičů, nová kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, požadavky na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie atd.

21. 11. 2023 – úterý – od 9 do 13 h
Požární bezpečnost historických staveb /Praha/
Příčiny požárů historických objektů. Požární zabezpečení. Pasivní požární bezpečnost a řešení PB u historických objektů ve fázi projektu i realizace. Řešení PB při rekonstrukcích. Protipožární dřevěné dveře v historických objektech. Ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

28. 11. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství /Praha/
nebo
5. 12. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství /Olomouc/
Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.

12. 12. 2023 – úterý – od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/
Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.

14. 12. 2023 – čtvrtek – od 9 do 14 h
Zákon o státní památkové péči – ve vazbě na nový stavební zákon /Praha/
Základní principy nového stavebního zákona a jejich dopad na památkovou péči. Novely zákona o státní památkové péči související s novým stavebním zákonem a novely nového stavebního zákona. Prováděcí předpisy k zákonu o státní památkové péči a stavebnímu zákonu. Zásahy na kulturních památkách a v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech. Závazná stanoviska.

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.