Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v květnu 2023

V tématech najdete energetickou náročnost, stavební zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, ale i tradiční intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT.

Foto ©LeeJeongSoo - Pixabay.com

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditovaé vzdělávací akce:

10. 5. 2023 – středa – od 9 do 13 h
ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVEB /Praha/
Třídy energetické náročnosti. Ukazatelé energetické náročnosti. Požadavky na energetickou náročnost budovy podle vyhlášky. Charakteristika nízkoenergetických staveb. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště. Faktory zlepšující výsledky vzduchové neprůzvučnosti zateplení. Akustika zateplovacích systémů. Příklad energeticky pasivního domku.

16. 5. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
STAVEBNÍ ZÁKON – STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /Praha/
Poslanecká sněmovna schválila věcnou novelu stavebního zákona! Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

23. 5. 2023 – úterý – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

25. 5. 2023 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/
Aktuální novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Základní principy odpovědnosti za přestupky. Přestupky podle § 35 a 39 zákona o státní památkové péči. Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

30. 5. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH /Olomouc/
Základní východiska právní úpravy vodovodů a kanalizací. Vymezení základních vztahů v oboru vodovodů a kanalizací. Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací a krizové situace. Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i případně chystaných změnách v oblasti vodovodů a kanalizací. Školení je určené pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty a dalším zájemce.

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
http://www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.