Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář „Vliv sousedních objektů na obalové konstrukce z požárního hlediska“

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve na akreditovaný seminář pořádaný společně s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Datum a místo konání:

26. 11. 2019 – úterý – od 9 do 13 h
STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. – PKPO, Fakulta stavební ČVUT:
  • Řešení střešních plášťů – společné požární štítové stěny včetně požárních mostů
  • Odvětrání instalačních a ventilačních šachet
  • Vliv sousedních komínů
  • Vliv kontaktního zateplení na odstupové vzdálenosti
 • Ing. Petr Kejklíček – PKPO:
  • Požární pásy a utěsnění styku požárně dělících konstrukcí k obvodové konstrukci fasády
  • Praktické ukázky řešení požárních konstrukcí při nedodržení odstupových vzdáleností
 • Mgr. Jiří Tesař – PKPO:
  • Rozdělení garáží ve stavbách z hlediska určení provozu a konstrukce
  • Vytipování vlivu požáru na sousední objekty
  • Určení základních směrů při projektování garáže a příklady možných závad
  • Konkretizace opatření a eliminace rizik (pasivní a aktivní)
  • Legislativa a související problematika, odkazy, literatura
 • Ivana Nohová – 2. viceprezidentka PKPO:
  • Umísťování staveb a vliv sousedních objektů z požárního hlediska (odpovědnost výrobce, projektanta, zhotovitele a stavebního dozoru, šetrnost k sousedství, přesah částí staveb na sousední pozemky, opora sousední stavby podle stavebního zákona a občanského zákoníku)

Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Seminář je zařazen do Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.

Podrobné informace a on-line přihlášku pro posluchače.
https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=731&record=38045

Podrobný obsah všech školení, ceny a on-line přihlášky najdete na webu.
http://www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.