opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Euler Hermes očekává letos růst stavební výroby, komplikované legislativě navzdory

V letošním roce bude opět omezujícím faktorem realizace veřejných zakázek složitá legislativa, v důsledku které máme v ČR jeden z nejpomalejších povolovacích procesů staveb na světě. Problematická jsou také kritéria výběru společnosti při zadávání státních i městských stavebních zakázek.

Stavba, ilustrační obrázek, foto redakce
Stavba, ilustrační obrázek, foto redakce

Přestože loni růstová dynamika v oblastech průmyslu a zahraničního obchodu zpomalovala, stavebnímu sektoru se dařilo. Celková stavební produkce vzrostla v roce 2018 o 8,4 % vlivem několika zásadních faktorů: nárůstu produktivity práce ve stavebnictví (+ 8,8 % oproti roku 2017) a souběžnému umírněnému růstu reálné mzdy (+ 5,9 %).

Výkon stavebnictví loni ovlivnil rovněž růst veřejných i soukromých investic – rostoucí poptávka po komerčních i rezidenčních nemovitostech, růst bytové výstavby v souvislosti s vyššími investičními možnostmi českých domácností a pokroky v čerpání prostředků z evropských fondů. S růstem poptávky po stavebních pracích rostly loni také ceny stavebních prací i materiálů. Podle Ivy Paluskové, Country Managerky společnosti Euler Hermes, bude v letošním roce opět omezujícím faktorem realizace veřejných zakázek složitá legislativa, v důsledku které máme v ČR jeden z nejpomalejších povolovacích procesů staveb na světě. Problematická jsou také kritéria výběru společnosti při zadávání státních i městských stavebních zakázek. „Zdá se, že rozhodujícím kritériem je cena stavby, bez ohledu na způsobilost společnosti dokončit zakázku za dohodnutou cenu, v dohodnuté kvalitě a termínu. Zvláště problematické se ve výsledcích ukázaly některé velké stavby realizované v minulých letech významnými českými společnostmi v Rusku.“

Stejně tak jako napříč celou českou ekonomikou se i ve stavebním sektoru projevuje nedostatek pracovních sil. V roce 2018 stavební sektor také zaznamenal mírný pokles počtu pracovníků (- 0,4 %). Negativně by se na výsledcích sektoru mohlo projevit také předpokládané snížení objemu prostředků z fondů EU vymezených České republice pro období nadcházejících let.
„Naopak pozitivně výsledky analýz hodnotí snahy vlády o přispění k oživení stavebního trhu, zjednodušování legislativních opatření směřujících k celkovému zrychlení povolovacího procesu staveb. I přes veškeré problémy, které se v českém stavebnictví projevují, lze letos očekávat růst stavební výroby, i když pomaleji než tomu bylo loni,“ komentuje výhledy českého stavebnictví Iva Palusková.

O společnosti Euler Hermes

Euler Hermes je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52 000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik krátkodobých dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V České republice působí již od roku 1997.

 
 
Reklama