Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Areál Škody Ostrov prošel téměř stoprocentní recyklací

Při revitalizaci rozsáhlého brownfieldu se vytřídilo a zrecyklovalo rekordních 98,7 % demoličního odpadu, připravuje se zde výstavba nové průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North. Unikátní ekologická metodika BREEAM byla použita již ve fázi demolice a rekultivace.

Areál Škody Ostrov prošel téměř stoprocentní recyklací, zdroj Panattoni Europe
Areál Škody Ostrov prošel téměř stoprocentní recyklací, zdroj Panattoni Europe

Ekologický rekord: téměř stoprocentní recyklace, úprava a použití přímo v areálu

Při revitalizaci rozsáhlého brownfieldu se podařilo v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního odpadu, který tak nemusel být odvezen na skládku. Z tohoto objemu pak mimořádných 96,7% demoličního odpadu bylo zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude použito jako náhrada za přírodní zdroje. Podařilo se tak zásadně snížit dopad na životní prostředí a nejbližší okolí. Demoliční a sanační práce realizovala společnost APB - PLZEŇ a.s.

Revitalizace bývalé továrny na trolejbusy začala symbolicky již vloni šetrnou demolicí komína bez použití trhavin a v duchu udržitelného rozvoje pokračovala až do konce. V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo k ekologické likvidaci 12 700 tun nebezpečného odpadu dle typu kontaminace. Veškerý materiál obsahující nebezpečné látky byl deponován na speciálních skládkách či zlikvidován ve spalovnách dle požadavků ČIZP. Zbylo 106 400 tun demoličního odpadu. Pro srovnání: největší výletní loď na světě Symphony of the Seas váží zhruba dvojnásobek. Developer plánuje k výstavbě průmyslové zóny znovu využít 103 000 tun recyklátu, který tak nahradí primární přírodní suroviny. Tím se pro představu uspoří jízda cca 10 300 nákladních vozů mimo areál.

Areál Škody Ostrov prošel téměř stoprocentní recyklací, zdroj Panattoni Europe
Areál Škody Ostrov prošel téměř stoprocentní recyklací, zdroj Panattoni Europe

„Je mi ctí prohlásit, že Panattoni Park Ostrov North bude první českou průmyslovou zónou s takto mimořádným ekologickým přesahem. Jinak řečeno půjde o téměř stoprocentní recyklaci brownfieldu, který patřil k největším v Česku. Považuji to za opravdu mimořádný ekologický počin, protože se nám podařilo dosáhnout rekordního využití druhotných surovin a zároveň naprosto minimalizovat odvoz, skládkování a budoucí dovoz materiálu. Asi nemusím zdůrazňovat, že u takto obrovských přestaveb bývá ekologická zátěž přilehlé lokality naopak velmi výrazná. Ještě bych rád zdůraznil, že k recyklaci jsme vyčlenili pouze materiál, který byl schválen Českou inspekcí životního prostředí jako znovu použitelný,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

 Vizualizace nové průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North, zdroj Panattoni Europe
Vizualizace nové průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North, zdroj Panattoni Europe

Unikátní ekologická metodika BREEAM již ve fázi demolice a rekultivace

Společnost Panattoni Europe v ČR proslula inovacemi v oblasti udržitelného rozvoje, díky ostrovskému projektu však posunula ekologickou laťku ještě výš. Již ve fázi přípravy a v rámci sanačních, demoličních a rekultivačních prací byla pod dohledem autorizované osoby aplikována unikátní ekologická metodika BREEAM, jejíž certifikační požadavky jdou nad rámec tuzemské legislativy a nastavují ekologický standard nejlepších postupů v oblasti navrhování a realizací budov.

„Naší ambicí je po dokončení projektu získat certifikaci úrovně BREEAM Excellent. Díky výborné spolupráci s demoliční firmou APB – PLZEŇ jsme dokázali měřit velmi detailní parametry. Měřili jsme uhlíkovou stopu stavebních strojů, nákladní přepravy materiálu i osobní dopravy zaměstnanců. Sledovali jsme nejen čas provozu demoličních strojů a jejich spotřebu, ale například i celkovou ujetou vzdálenost veškeré techniky,“ říká Marcela Bernátová, manažer nákladů a udržitelného rozvoje Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

V areálu ostrovské Škody byla dokončena revitalizace brownfieldu, která patří svým rozsahem k největším v historii Česka. Investice do demoličních a sanačních prací dosáhla cca 65 milionu korun a musela se obejít zcela bez dotací. Moderní industriální park s názvem Panattoni Park Ostrov North nabídne investorům 120 000 m2 pronajímatelné industriální plochy a Karlovarsku a okolí až 1 000 nových pracovních míst.

 
 
Reklama