Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhlášení vítězů XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory

Datum: 12.4.2018

Dne 23. 3. 2018 proběhlo vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v hotelu Pyramida v Praze 6.

Představenstvo ČKAIT dne 15. 2. 2018 schválilo na svém zasedání tři inženýrské návrhy na Cenu Inženýrské komory za rok 2017, jedno zvláštní ocenění poroty, které na jednání představenstva předložila hodnotící komise v čele s Ing. Pavlem Pejchalem, CSc. Dalšími členy komise jsou Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Milan Komínek, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Milan Komínek, Ing. Karel Vaverka.

Cena Inženýrské komory za rok 2017:

 • Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Milan Skoumal, EXCON, a.s., Praha
  Rekonstrukce ocelové konstrukce historické haly, zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze

  Hlavní nádraží je nejvýznamnější dopravní tepnou hlavního města Prahy. Denně odbaví okolo 71 000 cestujících a množství regionálních, vnitrostátních i mezinárodních vlaků, pro které je často výchozí nebo konečnou stanicí. Nádraží je napojeno na linku C pražského metra.

  Projekt řeší komplexní rekonstrukci nýtované ocelové konstrukce historického dvojhalí zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze z roku 1906. Společně s halou byla postavena secesní budova podle návrhu architekta Josefa Fanty, stavba byla zahájena již v roce 1901 a byla dokončena později, až v roce 1909.

  Toto na svou dobu skvělé inženýrské dílo bylo původně bezpečně a úsporně navrženo. S ohledem na zjištěná závažná, někdy až 100% korozní poškození způsobená poruchami opláštění, odvodnění a absencí kontrol a údržby bylo nutno některé prvky a konstrukční celky vyměnit při zachování původních technologií (nýtování). Práce, při kterých bylo zcela vyměněno i prosklené opláštění, trvaly téměř 3 roky a probíhaly pod pečlivým dohledem pracovníků památkové péče v obtížných podmínkách bez přerušení nádražního provozu.

  Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2015 a byla dokončena v říjnu 2017. Práce probíhaly v předem jasně naplánovaných etapách, které respektovaly plánované výluky jednotlivých kolejí v nástupištní hale, tak aby byl minimální dopad na dopravní obslužnost nádraží.

  Ing. Miloslav Lukeš, 737 270 621, lukes@excon.cz
Celkový pohled na Hlavní nádraží v Praze
Celkový pohled na Hlavní nádraží v Praze
Hlavní nádraží v Praze - pohled na čelo
Hlavní nádraží v Praze - pohled na čelo

 • Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing. Rostislav Mazáč, Ing. Ladislav Kubát, RECOC, spol. s r.o., Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jan Včelák, Ing. Dalibor Gregor Ph.D., EXCON, a.s., Praha
  Předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran, Praha 4 – Pankrác

  Realizační dokumentace nosné konstrukce budovy Trimaran. Část půdorysu je ve třech podlažích vyvěšena nad sousední stavbu na třech trojicích ocelových předpínaných příhradových vazníků uložených na středním železobetonovém traktu. Protiváhu této vykonzolované části zajišťuje na druhé straně vazníků čtyřpatrový železobetonový skelet, který je na ocelové konstrukci rovněž zavěšen. Budova má sedm nadzemních a čtyři podzemní patra, které v sobě ukrývají a zároveň dávají na obdiv řadu předpínaných železobetonových a ocelových prvků, které dohromady tvoří unikátní nosný konstrukční systém – předpínání 257 táhel Macalloy, tenzometrické měření hodnot předpětí. Návrh byl připravován v letech 2014 až 2017, výstavba proběhla od roku 2015 do roku 2018.

  Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., 602 291 537, miloslav.smutek@recoc.cz
Trimaran v Praze na Pankráci - styčníky sloupů a táhel ocelové konstrukce
Trimaran v Praze na Pankráci - styčníky sloupů a táhel ocelové konstrukce
TRIMARAN je komerční a kongresové centrum v Praze 4 – Pankrác
TRIMARAN je komerční a kongresové centrum v Praze 4 – Pankrác

 • Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Kuřim, Ing. Martin Mohler, Ing. Dalibor Václavík, Ing. Petr Šťasta
  Optimalizace tratí Český Těšín – Dětmarovice, Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420

  V rámci stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ byla původní mostní konstrukce z roku 1959 nahrazena novým mostem, zároveň byla provedena přeložka trati a úprava koryta řeky Olše. Stávající prostá pole z plnostěnných nosníků s prvkovou mostovkou byla nahrazena ocelovou spojitou trámovou konstrukcí s dolní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Koryto řeky Olše je přemostěno dvěma jednokolejnými mosty o třech polích s rozpětím 22+60+22 metrů, prostřední pole je vyztuženo obloukem. Vzhledem k šířkovému uspořádání, šikmosti křížení, změny rozpětí nosných konstrukcí a nedostatečné únosnosti byla vybudována nová spodní stavba, společná pro oba mosty.

  Nové mosty zajistí svými parametry a konstrukčním uspořádáním zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod.

  Ing. Gabriela Šoukalová, 543 532 228, soukalova@firesta.cz
Most na trati Český Těšín - Karviná
Most na trati Český Těšín - Karviná
Most v km 332,420 trati Český Těšín – Dětmarovice
Most v km 332,420 trati Český Těšín – Dětmarovice

Zvláštní ocenění poroty za rok 2017

 • Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Jiří Oboznenko, PONTIKA s.r.o.
  Točky nad Jáchymovem na silnici 1/25

  Stavba obsahuje rekonstrukci dvou nejkritičtějších toček silnice I/25. Lokalita se nachází v údolí a na svazích Jáchymovského potoka. Při původním stavu musel autobus při průjezdu točkou najet do protisměru, a tím ohrožoval protijedoucí vozidla. Požadavkem bylo rozšíření obou toček tak, aby se co nejvíce přiblížily normovým ustanovením a vyhovovaly pro průjezd dálkového a linkového autobusu délky 15 metrů. Stavba probíhala v náročných podmínkách v geologicky obtížném terénu, umocněných účinky historických důlních děl. Hlavními stavebními objekty jsou komunikace, stavebně náročné zárubní zdi, opěrná zeď s konzolou a sanace důlních děl.

  Ing. Jan Procházka, 602 242 933, prochazka@pontika.cz
Točky nad Jáchymovem na silnici I/25
Točky nad Jáchymovem na silnici I/25
Zvláštní ocenění - Točky nad Jáchymovem, silnice 1-25
Zvláštní ocenění - Točky nad Jáchymovem, silnice 1-25

ČKAIT také vyhlásila Cenu veřejnosti, vzešlou z internetového hlasování; získali ji

 • Ing. Barbora Sládková, Projekty – Sládková s.r.o., Ing. arch. Radek Janošík, za stavbu Snížení energetické náročnosti budov Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67.

  Obnova fasády historické budovy v památkové zóně Český Krumlov. V rámci obnovy byly fasádě vráceny významné tektonické prvky; okna a vstupní dveře byly nahrazeny dřevěnými, špaletovými. Zateplovací systém lze považovat za největší výzvu stavby, jednak z hlediska památkové péče, jednak s ohledem zatížení tektonickými prvky. Při obnově nebyl použit žádný polystyren. Tektonické prvky jsou z minerálního materiálu.

  Ing. Barbora Sládková, 775 608 675, barbora@projekty-sladkova.cz
Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67
Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67
Cena veřejnosti za Domov mládeže v Českém Krumlově
Cena veřejnosti za Domov mládeže v Českém Krumlově

Ceny Inženýrské komory, včetně finančního ohodnocení v částce 40.000 Kč, předávali Ing. Pavel Křeček, FEeng., předseda ČKAIT a Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.

Blahopřeji všem oceněným inženýrům a technikům. Oceněné stavby jsou prezentací tvůrčí práce stavitelů, projektantů - autorizovaných osob. Stavba je vždy o spolupráci jednotlivých odborníků z mnoha specializací a oborů,“ uvedl Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, po předání cen.

Díla oceněných autorů budou prezentována v publikacích ČKAIT, včetně internetových stránek, v ročence INŽENÝRSKÁ KOMORA, v časopise Stavebnictví, Z+i a v dalším odborném tisku.

 

Hodnotit:  

Datum: 12.4.2018Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Doporučujeme

Spolupracujeme

logo Stavební veletrh Brno
logo PSM CZ
logo SUSO
logo CTI