Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vláda schválila Národní plán obnovy za téměř 200 miliard

Investice půjdou například do ekologičtějších způsobů dopravy, do zdravotnictví, do budování sítí vysokorychlostního internetu či do výstavby nových zařízení předškolní péče pro děti.

MŠ v Jihlavě, foto článek společnosti ROBUR na TZB-info
MŠ v Jihlavě, foto článek společnosti ROBUR na TZB-info

Národní plán obnovy schválila vláda na jednání v pondělí 17. května 2021

Prostřednictvím Národního fondu obnovy bude Česká republika čerpat finanční prostředky z nově zřízeného fondu EU, tzv. Nástroje pro oživení a odolnost. Spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu bude na restart české ekonomiky formou investic k dispozici téměř 200 miliard korun. Investice půjdou například do ekologičtějších způsobů dopravy, do zdravotnictví, do budování sítí vysokorychlostního internetu či do výstavby nových zařízení předškolní péče pro děti.

Podrobnosti k Národnímu plánu obnovy

„Národní plán obnovy obsahuje priority vlády ČR a jeho jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 23 % na digitalizaci.“

Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:
  • Digitální transformace: 28 329 mil. Kč
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice: 90 726 mil. Kč
  • Vzdělávání a trh práce: 41 006 mil. Kč
  • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19: 11 691 mil. Kč
  • Výzkum, vývoj a inovace: 13 200 mil. Kč
  • Zdraví a odolnost obyvatelstva: 14 950 mil. Kč
PROJEKTY A OBLASTI PODPORY V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY ČR
 
 
Reklama