opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnosti Skanska a Saint-Gobain uzavřely memorandum o spolupráci

Ve středu 24. 2. 2021 podepsali nejvyšší představitelé obou firem, zodpovědní za aktivity v České republice, dohodu o spolupráci, která vymezuje společný postup při řešení výzev udržitelné a ekologické výstavby.

„Cílem je jasně a srozumitelně deklarovat závazky při realizaci projektů, na kterých se Saint-Gobain podílí jako dodavatel. Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v Česku i na celém světě, cítíme tak zodpovědnost za budoucí podobu světa. Stavebnictví je dnes jedním z největších producentů CO2 a my musíme reagovat rychle, konkrétními kroky a dostát našim závazkům, kterými je mimo jiné uhlíková neutralita Saint-Gobain do roku 2050. Společným postupem a touto dohodou se společností Skanska chceme celému odvětví nadále ukazovat směr a prošlapávat cestu. Kdo jiný by tak měl učinit nežli lídři ve svých oborech,“ uvedl po podpisu dohody Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain Česká republika a východní Evropa.

„Udržitelné stavění je pro nás nejen deklarovanou prioritou, ale denní praxí. Od nákupu energie z obnovitelných zdrojů přes úspory vody a tepla až třeba po nový beton ze stavebního recyklátu – ve stavebnictví je Skanska lídrem v uplatňování nových přístupů i technologií a náš cíl uhlíkové neutrality do roku 2045 považujeme za zcela reálný. Jsme proto velmi rádi, když tuto naši klíčovou hodnotu můžeme sdílet s tak významným partnerem, jakým Saint-Gobain ve stavebním řetězci bezesporu je. I pro toto partnerství doslova platí naše zásada, že stavíme svět, ve kterém sami chceme žít,“ dodal Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

V souladu s hodnotami šetrného stavebnictví usilují o zavádění takových materiálových systémů, které směřují k naplňování těchto výzev:

 • výstavba budov s energetickou spotřebou blízkou nule
 • využívání udržitelných materiálů a principů cirkulární ekonomiky
 • šetrné hospodaření s vodou
 • zajišťování kvalitního a zdravého vnitřního prostředí
 • směřování k uhlíkové neutralitě

Jaké společné kroky mohou pro naplnění výzev učinit společnosti Saint-Gobain a Skanska v České republice:

 • zavést systémovou recyklaci sádrokartonových desek a dalších stavebních materiálů a obalů pro připravované projekty
 • spolupracovat na vývoji hospodárné modulární stavby šetrné k životnímu prostředí
 • využívat přednostně materiály a systémy naplňující parametry LEED, BREAM a WELL
 • nalézt řešení pro rychlé, ekonomické a ekologické stavění bytových staveb formou prefabrikace fasádních systémů
 • prosazovat a uplatňovat projektování, stavění a provozování staveb formou BIM
 • podporovat vyšší využívání vegetačních/zelených střech a tím zlepšovat biodiverzitu ve městech, snižovat zdejší teplotu a zlepšovat hospodaření s vodou
 • motivovat trh ke sdílení informací, týkajících se původu, recyklovatelnosti a uhlíkové stopy produktů formou EPD
 • propagovat nové technologie, které jasnou měrou přispívají jak ke kvalitě vnitřního prostředí, tak i k maximální míře efektivity
 
 
Reklama