Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prezident podepsal možnost bezplatného přístupu k normám

Veřejnost získá přístup zdarma k závazným technickým normám. Umožní jí to takzvaný sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady.

Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. Počítá s tím novela zákona o technických požadavcích na výrobky, kterou včera podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Novinka se bude týkat nejen velkých firem nebo živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat. Pravidla evropských a mezinárodních normalizačních organizací neumožňují kvůli ochraně autorských práv zajistit veřejnosti zcela bezplatný přístup k technickým normám. Umožňují ale zavést takzvaný sponzorovaný přístup. Jde o model, kdy normu pro uživatele zakoupí například státní úřad. Tento přístup zavádí i schválená a podepsaná změna zákona.

České agentuře pro standardizaci (ČAS) budou platit poplatek ty úřady a ministerstva, která mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka bude činit nejvýše 23 milionů korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů. Správcem databáze s technickými normami bude agentura pro standardizaci. Náklady za přístup budou hradit ministerstva a úřady ze svých rozpočtů.

 
 
Reklama