Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potřebujeme stále daň z nemovitých věcí?

Z hlediska nákladů na její inkaso patří k těm nejhorším. Zatím poslední velké měření efektivnosti českého daňového systému ukázalo, že se náklady na výběr daně pohybují kolem 10 %.

Kdo vlastní pozemky či nemovitosti, musí každoročně hradit státu daň. Poslední den v květnu byl dnem, dokdy se musela uhradit daň z nemovitých věcí, dříve známou jako daň z nemovitosti. Od roku 2015 se v Česku na této dani ročně vybere přes deset miliard, na její výběr se tak spotřebuje jedna miliarda korun. Za efektivní se přitom považuje taková daň, u které vyvolané náklady nepřesáhnou 5 %.

Daň z nemovitých věcí má proti jiným daním odlišnost – platí se dopředu. Další specialitou je daňové přiznání – přiznání k dani z nemovitosti se podává jen jednou, pak už finanční úřad jen každý rok vyzývá k placení; nové přiznání se posílá, až když se na nemovitosti něco podstatného změní.

Obce si vybranými penězi vylepšují rozpočet, jsou to peníze jednoduše dostupné, obce navíc zvyšují místní koeficient nutný pro výpočet výše daně. V loňském roce například tak učinilo 608 obcí.

Daň z nemovitých věcí - typický příklad vícenásobného zdanění

Poud by se zrušila daň z nemovistosti, lidé by peníze mohli použít například na zlepšení vlastního bydlení. Stát by z toho měl prospěch i tak v podobě výběru DPH za zboží a služby nebo dalších daní od prodejců či řemeslníků.

"A když už jsme u různých typů daní, tak daň z nemovitosti představuje typický příklad vícenásobného zdanění. Nemovitost totiž její majitel zaplatil už zdaněnými penězi, protože odvedl daň z příjmu. Navíc při převodu nejspíš zaplatil daň z nabytí nemovité věci (pokud jde o starší dům či byt). A pokud nemovitost jako investiční příležitost dále pronajímá, tak musí platit daň z příjmu, " uvedl RNDr. Evžen Korec, CSc. pro tvbydleni.cz

Daň z nemovitých věcí - platba
  • Pokud je vypočtená daň z nemovitých věcí méně než 5 000 korun, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5 000 korun, lze částku daně uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.
  • Pro platbu daně z nemovitých věcí pro rok 2018 je rozhodující stav k 1. lednu 2018. POkud například v březnu dojde ke změně majitele nemovitosti, noví majitelé ještě daň pro rok 2018 neplatí. Budou ji platit až pro rok 2019.
  • V případě koupě nemovitosti během roku 2018 je však nutné do konce ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí dle lokality nemovitosti.
  • Samotná výše daně z nemovitých věcí záleží nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na lokalitě, kde se nachází, protože základní sazba daně se násobí příslušnými koeficienty.
  • Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny před termínem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 1. června. Kdo se s placením daně opozdí, může ji bez sankce uhradit do8. června, tedy během dalších pěti pracovních dní.
  • Jestli si výší platby nejste jistí, můžete se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází.

 
 
Reklama