Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Lehké kamenivo Liapor má ideální vlastnosti pro geotechnické aplikace

Vlastnosti keramického kameniva Liapor jsou v zemních konstrukcích využívány tam, kde je nutné snížit svislé napětí, ať již z důvodů redukce sedání, zmírnění rizika nestability nebo při potřebě razantního snížení zatížení neúnosného podloží.

Lehké keramické kamenivo Liapor pomáhá eliminovat deformační tlaky vysokých násypů.

Liapor je pro své vlastnosti využíván převážně na dopravních stavbách, jeho použití je vhodné zejména v zásypech přechodových oblastí mostů. Kromě pevnosti v tlaku, nenasákavosti, mrazuvzdornosti a trvanlivosti je to především objemová stálost. Kamenivo Liapor po zhutnění již dále nesedá, ani nemění tvar – je objemově stabilní. Keramické kamenivo se svými vlastnostmi blíží vlastnostem typickým pro běžné sypké zeminy.

Dodávky jsou dle potřeb odběratele možné v rámci celé ČR.

Výrobcem a dodavatelem lehkého keramického kameniva Liapor je společnost Lias Vintířov, LSM, k.s., která je zároveň součástí jedné z největších skupin výrobců tohoto materiálu v Evropě.

realizace přechodových částí náspů je momentálně nahrazován lehkým keramickým kamenivem Liapor keramzit
Zásypy přechodových oblastí mostů

LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 
Reklama